Meldpunt

State of the Arts | Meldpunt | Hoe treft Covid-19 jou?

Werden je opdrachten geannuleerd, repetities onderbroken, afspraken afgezegd? Wat is het effect van de maatregelen op je inkomsten en uitgaven? State of the Arts opende een meldpunt voor kunstenaars, cultuurwerkers en andere freelancers in de sector. 

Overal worden culturele en artistieke evenementen afgelast. Wat zijn de economische effecten voor de meest kwetsbare doelgroep van freelance kunstenaars? Hoe word jij als kunstenaar economisch getroffen? Getuig over je situatie via dit meldpunt >>>

Het meldpunt is een initiatief van kunstenaarsplatform State of the Arts. Zij plannen een artikel om de verdoken impact van Corona een gezicht te geven en beraden zich over een gezamenlijk initiatief richting de bevoegde overheden, in samenspraak met oKo, Kunstenpunt, Cultuurloket, vakbonden... 

Je geeft zelf aan wat je wil dat er van je getuigenis publiek gebruikt kan worden, of in vertrouwen gedeeld.


Verdere nuttige informatie over Covid-19 vind je hier >>>

RAB/BKO verzamelt nuttige links en artikelen over de gevolgen van Covid-19 voor de Brusselse cultuursector in dit persoverzicht >>>

Artistieke & culturele sector Beleid Communicatie Publiekswerking Toerisme