Vacature

Constant | Medewerkerster

Constant zoekt een medewerkster die vanaf 1 februari 2019 een dag per week het huidige kernteam komt versterken. De nieuwe collega helpt mee de werking van Constant op lange termijn te ontwikkelen en zet zich ook in voor de dagelijkse werking. 

PROFIEL
- Ervaring heeft met het werken aan coördinatie en projectontwikkeling in een organisatie
- Graag strategieën op de lange termijn uitdenkt, en ook plezier heeft om dagdagelijks projecten van begin tot einde uit te voeren
- Plannen kan schrijven en dossiers kan redigeren in het Nederlands en/of Frans en eventueel in het Engels
- Kennis heeft van het Nederlandstalige, Franstalige, Belgische en eventueel Europese culturele veld
- Een nieuw netwerk kan binnenbrengen
- Enthousiast wordt van samen originele projecten en oplossingen te bedenken met aandacht voor processen, documentatie en delen
- Een onderzoeksgerichte praktijk heeft
- Goed kan samenwerken en helder kan communiceren
- Affiniteit heeft met onderwerpen die Constant belangrijk vindt, zoals: open technologie, extra-legale experimenten, (cyber)feminismes, copyleft, publiek domein, de meerderheid van minderheden, experimentele digitale netwerken, open source tentoonstellen, collectief auteurschap, elektronische duurzaamheid, ...


Ben je geïnteresseerd, stuur dan voor 15 december een intentiebrief en CV naar donatella@constantvzw.org. 

Voor meer informatie, neem contact op met Donatella Portoghese 02 539 24 67 (tijdens kantooruren), of per mail.


Constant is een vereniging voor kunst en media, actief vanuit Brussel sinds 1997. Constant ontwikkelt, onderzoekt en experimenteert. Ze vertrekt vanuit feminismes, copyleft, Free/Libre + Open Source Software en functioneert collectief. Constant houdt van gemeenschappelijke digitale artistieke praktijken en organiseert transdisciplinaire onderzoekslabs, installaties, publicaties en uitwisselingen. Het kernteam bestaat uit zeven medewerkers die vanuit verschillende disciplines hun werk voor Constant combineren met een eigen praktijk. Constant is een vzw-asbl met zevenentwintig leden, waaronder academici, beeldende kunstenaars, ontwerpers, juristen, programmeurs en fans met bijzondere kwaliteiten.

Deadline: 15/12/2018
Tewerkstelling