Vacature

CIVA | Secretaris-generaal [v/m/x]

CIVA zoekt een secretaris-generaal [v/m/x] voor een voltijds contract van onbepaalde duur.


Organisatie

CIVA is een museum, een archiefcentrum, een bibliotheek en een ontmoetingsplek voor liefhebbers van architectuur, landschapsarchitectuur, stadsecosystemen en geschiedenis in Brussel.

CIVA bewaart en verrijkt haar uitzonderlijke collecties bestaande uit meer dan 500 architectuurarchieven en een bibliotheek met meer dan 50.000 publicaties.

Er worden heel wat uiteenlopende activiteiten georganiseerd door CIVA. Je kan er het hele jaar door terecht voor tijdelijke tentoonstellingen, lezingen, debatten, rondleidingen, book launches en kinderactiviteiten.

De activiteiten gaan door vlakbij het Flageyplein te Elsene en vanaf 2024 in Brussel-centrum, binnenin en in samenwerking met KANAL - Centre Pompidou.

CIVA wordt geleid door een team bestaande uit Nikolaus Hirsch, artistiek directeur (verantwoordelijk voor het wetenschappelijke en culturele programma), en een algemeen secretaris (verantwoordelijk.e voor het administratieve en financiële beheer van de organisatie).

Het personeel van CIVA bestaat uit ongeveer veertig medewerkers. De secretaris-generaal wordt bij de uitvoering van zijn/haar taken bijgestaan door de ondersteunende diensten (receptie, onderhoud, administratie) en de transversale diensten (communicatie, educatie en publiekswerking, publicatie).

CIVA is op zoek naar een nieuwe secretaris-generaal die begin 2023 in functie treedt.

www.civa.brussels

Functieomschrijving

De secretaris-generaal is eindverantwoordelijk.e voor het financiële, budgettaire, administratieve, HR- en operationele beheer van CIVA. Hij/zij waakt over het financiële evenwicht van de organisatie en staat de artistiek directeur bij in het beheer van de budgetten voor het wetenschappelijke en culturele programma. Hij/zij zorgt voor de continuïteit en ontwikkeling van CIVA met het oog op de verhuis naar KANAL - Centre Pompidou. In samenwerking met de artistiek directeur voedt en bereidt hij/zij het strategisch beleid van de Raad van Bestuur voor en is hij/zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de op dit niveau genomen beslissingen. Hij/zij ontwikkelt en bevordert een teamgeest die gericht is op een efficiënt en harmonieus beheer van de activiteiten, rekening houdend met de huidige sociale en ecologische uitdagingen.

De volgende taken maken deel uit van zijn/haar missie:

 • Uitvoering van de vijfjarige beheersovereenkomst tussen CIVA en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en totstandkoming van de nieuwe beheersovereenkomst 2024-2028
 • Ontwikkeling van een plan voor het beheer en de programmering van de CIVA-activiteiten binnen de werking van KANAL - Centre Pompidou (in samenwerking met de artistiek directeur)
 • Administratief, budgettair, boekhoudkundig en financieel beheer
 • Operationeel beheer (dagelijkse werking)
 • Beheer van de infrastructuur, IT en algemene logistiek (hoofdkantoor en vestigingen)
 • Ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid
 • Toezicht op ondersteunende diensten (receptie, onderhoud, administratie) en, in samenwerking met de artistiek directeur, op transversale diensten (communicatie, educatie en publiekswerking, publicatie).
 • Ontwikkeling van het communicatieplan (in samenwerking met de artistiek directeur)
 • Ontwikkeling van samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs, de culturele sector, de overheid, de particuliere sector, enz. (in samenwerking met de artistiek directeur)
 • Ontwikkeling van het eigen financieringsbeleid voor activiteiten (subsidies, sponsoring, eigen inkomsten, enz.)
 • Voorbereiding van bestuursvergaderingen en uitvoering van besluiten
 • Naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke kaders

Profiel

OPLEIDINGSNIVEAU

Universitaire Master

WERKERVARING

Ten minste 5 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie (administratief, budgettair, financieel, boekhoudkundig en HR-beheer binnen een structuur van ten minste 10 voltijdse medewerkers). Eerdere ervaring in een publieke culturele instelling is een voordeel.

KWALIFICATIES

 • Je spreekt vloeiend Frans en Nederlands en hebt een goede kennis van het Engels
 • Je hebt een goede kennis van de culturele sector
 • Je hebt een goede kennis van de Belgische publieke sector
 • Je hebt een sterke interesse in de stad, architectuur en landschap
 • Je wilt evolueren binnen een veranderende instelling en deel uitmaken van de uitvoering van de verhuis van activiteiten van CIVA naar KANAL - Centre Pompidou
 • Je bent vertrouwd met Microsoft Office en programma's voor boekhoudkundig beheer (Winbooks)
 • Je bent vertrouwd met communicatie en culturele marketing
 • Je bent in staat strategieën te identificeren (financieel, cultureel, logistiek, management, enz.) en deze om te zetten in operationele acties.
 • Je bent empathisch en kan je team enthousiasmeren voor een project en de te bereiken doelstellingen.
 • Je ontwikkelt een betrokken en verantwoordelijk team.
 • Je bent dynamisch, autonoom, efficiënt, georganiseerd, veelzijdig en stressbestendig.

Aanbod

REGIME

Voltijds

CONDITIES

 • Contract van onbepaalde duur onderhevig aan een evaluatie na vijf jaar
 • Salaris overeenkomstig de verantwoordelijkheden
 • Extra-legale voordelen (groepsverzekering, maaltijdcheques, dekking van reiskosten, dekking van kosten voor telewerken)

AANVANG VAN HET CONTRACT

Begin 2023

Geïnteresseerd?

Vereiste documenten

Gedetailleerd CV (max. 3 pagina's) en sollicitatiebrief (max. 3 pagina's), in twee afzonderlijke documenten die als bijlage worden verstuurd in .pdf-formaat.

Stuur je sollicitatie per e-mail naar

Rabab Khairy, voorzitter van de raad van bestuur - r.khairy@civa.brussels

Contactpersoon voor vragen over de functie

Benjamin Erarts, secretaris-generaal - b.erarts@civa.brussels

Deadline voor applicatie: 4/12/2022

De selectiejury bestaat uit leden van CIVA, KANAL - Centre Pompidou en een of meer externe deskundigen. De jury ontmoet de geselecteerde kandidaten in de tweede week van december 2022.

Deadline: 04/12/2022
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling