Oproep

Cinemaximiliaan | S.O.S. Projecthuis

Met het oog op de verkoop van het pand waar Cinemaximiliaan momenteel verblijft wil het projecthuis een breed netwerk activeren van culturele partners en invloedrijke figuren uit de humanitaire, artistieke en sociale sector om samen het pand aan te kopen middels een coöperatieve van een aantal individuen en instellingen. Op donderdag 28 juni om 16 uur is er een informatievergadering voor geïnteresseerde organisaties in het Cinemaximiliaan Projecthuis.  

S.O.S. CINEMAXIMILIAAN PROJECTHUIS - EEN BRUG AAN HET KANAAL

Naast de projecten in asielcentra, bij mensen thuis en in culturele instellingen, huist Cinemaximilaan sinds april 2017 in een pand in de Manchesterstraat, in de kanaalzone Molenbeek. Het pand is het kloppende hart van Cinemaximiliaan: in de intimiteit van een huiselijke context overnachten nieuwkomers en vrijwilligers, wordt samen gegeten en gewerkt, gerepeteerd en films gemaakt, er vinden evenementen en filmvertoningen plaats.  De eigenaar van het huis verkoopt nu het pand. Een fantastische plek dreigt hiermee verloren te gaan. 

DUURZAME WERKING DOOR AANKOOP PAND 

Cinemaximiliaan krijgt van de eigenaar het voorkooprecht, op voorwaarde dat het pand op zeer korte termijn wordt gekocht. Zijn aanbod, aan een aantrekkelijke prijs, biedt een unieke kans om niet alleen de ruimtes die Cinemaximiliaan momenteel benut zeker te stellen, maar het gehele pand: voor- en achterhuis + zeven studio’s.  Deze aankoop zou Cinemaximiliaan vrijwaren van een gedwongen verhuis, en biedt de organisatie bovendien de mogelijkheid haar werking op unieke en duurzame wijze uit te bouwen met een ontmoetingsruimte en een gastenhuis voor internationale artiesten i.s.m. culturele partners. In een innovatief model willen we uitwisseling bevorderen en werkgelegenheid voor nieuwkomers creëren.  

OPROEP : DRAAG BIJ AAN EEN UNIEK EN URGENT INITIATIEF 

Deel uitmaken van deze coöperatieve betekent:  

- samen werk maken van een unieke investering op een boomende locatie in de Brusselse kanaalzone  

- mogelijkheid om te investeren in een sociaal en maatschappelijk urgent project met een grote zichtbaarheid in de socio-culturele wereld.  

- als organisatie in het Brusselse kan u bovendien gebruikmaken van gastenkamers in het Cinemaximiliaan gastenhuis. 

 Het Cinemaximiliaan huis is niet alleen een huis voor productie en presentatie. Het is een plek voor ongedwongen ontmoetingen, die een antwoord biedt op de schrijnende sociale isolatie van nieuwkomers. Anderzijds biedt het initiatief mogelijkheid voor de cultuursector om zich concreet te engageren. Een venster naar de wereld en een opstap naar een breed en divers netwerk dat bruggen bouwt tussen verschillende bewegingen in de samenleving.  

WILT U MEE INVESTEREN EN PARTICIPEREN?  

Wilt u meer vernemen over dit aanbod, stuur dan een mail naar cinemaximiliaan@gmail.com.  

Op donderdag 28 juni om 16 uur is er een informatievergadering voor organisaties in het Cinemaximiliaan Projecthuis, Manchesterstraat 36, 1080 Molenbeek.  

 Op de agenda: 

 - rondleiding in het huis 

- presentatie 

- juridisch en financieel overzicht 

- open debat 

- afsluiting met hapjes en drankjes 

 Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen.  

 Geïnteresseerden ontvangen voorafgaand aan dit ontmoetingsmoment concrete juridische en financiële informatie over de coöperatieve, en hoe je hier als non-profit organisatie in kan stappen. Indien deze datum u niet schikt, kan er ook steeds een individuele afspraak gemaakt worden. 

 Een algemeen dossier over Cinemaximiliaan en het Projecthuis vindt u door op deze link te klikken:  http://www.cinemaximiliaan.org/wp-content/uploads/2018/06/CMX-HOUSE-PROPOSAL.pdf Hier kan je ook de steeds groeiende lijst ambassadeurs van het project raadplegen. 

WILT U AMBASSADEUR WORDEN? 

Voelt u zich aangesproken en wenst u bovendien uw netwerk van mogelijke investeerders aan te spreken, stuur dan een mail naar cinemaximiliaan@gmail.com. Dan ontvangt u alle nodige informatie. 

Het is urgent, de eigenaar wil nog deze zomer tot een akkoord komen!

Deadline: 28/6/2018
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Samenwerking