Oproep

CERA Impuls | Een lerend netwerk van participatieve kunstpraktijken

In het kader van het Cera Impulsprogramma selecteerden Dēmos en Cera samenwerkingsverbanden tussen organisaties die gericht zijn op het versterken van hun participatieve kunstpraktijken met mensen in een kwetsbare positie. 

We willen het ruime veld van participatieve kunstpraktijken hierbij betrekken. Daarom stellen we een lerend netwerk samen rondom elk van de zes geselecteerde trajecten: 

Lerend netwerk 1 - Als burgers mee programmeren
Startbijeenkomst: 5 december 2019

Lerend netwerk 2 - Een participatief kunstenfestival: verduurzamen om de lokale dynamiek te versterken
Startbijeenkomst: 5 december 2019 

Lerend netwerk 3 - Naar culturele democratie voor nieuwkomers via talentontwikkeling en coaching
Startbijeenkomst: 15 november 2019

Lerend netwerk 4 - Naar radicale toegankelijkheid en gelijkheid in de kunstensector en het kunstonderwijs
Startbijeenkomst: 2 december 2019

Lerend netwerk 5 - Van participatief projectwerk naar een gedragen en duurzaam samenwerkingsverband met maatschappelijke impact
Startbijeenkomst: 28 november 2019

Lerend netwerk 6 - Inspraak voor jongeren uit de jeugdzorg via een SOCIAAL-ARTISTIEK PLATFORM. 
Startbijeenkomst: 17 december 2019

De oproep voor deelname aan het lerend netwerk is gericht aan organisaties, professionals en individuele kunstenaars uit Vlaanderen en Brussel. Wil je graag betrokken zijn op één (of meerdere) van de trajecten en ervaringen uitwisselen of inspiratie op doen, schrijf je dan in via deze link

Elk van de lerende netwerken start met een verkennende bijeenkomst eind 2019 en zal nadien 2 keer per jaar bij elkaar komen. Als lid van een lerend netwerk is het niet verplicht maar wel aanbevolen om op elk van de netwerkbijeenkomsten aanwezig te zijn. 

Klik hier voor meer info over de specifieke onderzoeksvraag in elk van de lerende netwerken. Na je inschrijving ontvang je een persoonlijke uitnodiging met het concrete programma.

Deelname is gratis, dankzij de financiële steun van Cera.  

Vragen of informatie? Contacteer de coördinatoren van het Cera Impulsprogramma:
An Van den Bergh - an.vandenbergh@demos.be - T. +32 (0)2 204 07 00 of +32 (0)474 64 98 03
Ann Van de Vyvere - ann.vandevyvere@demos.be - T. +32 (0)2 204 07 00 of +32 (0)468 12 69 90

Artistieke & culturele sector Diversiteit Publiekswerking