Oproep

Centrale | Oproep voor Centrale | vitrine 2025/2026

In september 2021 werd de Centrale| vitrine geopend, in de Sint-Katelijnestraat 13, een ruimte gewijd aan Brussels talent, op basis van een projectoproep. Kunstenaars gevestigd in de hoofdstad kunnen erop reageren door een in-situproject voor te stellen voor de vitrine, waarbij ze rekening houden met de stedelijke omgeving, de voetgangersstraat, de wijk, de inwoners en voorbijgangers. De Centrale lanceert een nieuwe projectoproep voor haar programma 2025-2026.


De Centrale, het hedendaags kunstencentrum van de Stad Brussel ondersteunt, begeleidt en stelt opkomende kunstenaars tentoon.

De ruimte die alleen zichtbaar is vanaf de straat en waar het publiek niet binnenkomt: de geselecteerde voorstellen dienen rekening te houden met deze specifieke context.

De vitrine slaat een brug tussen binnen en buiten, tussen het kunstencentrum en de openbare ruimte, tussen kunst en alledaagse leven.

De Centrale  zet zich in voor duurzaamheid en geeft voorkeur aan kunstenaars die bewust het gebruik van vervuilende materialen of overmatig energieverbruik zoveel mogelijk vermijden.

In het kort:

 • Wat? IN SITU projectoproep voor de Centrale | vitrine
 • Wie? Voor de in Brussel gevestigde, opkomende kunstenaars, zonder leeftijdsbeperking, inclusief collectieven of kunstenaar-curator duo’s
 • Waar? Sint-Katelijnestraat 13 te 1000 Brussel
 • Wanneer? Programmatie 2025-2026, inauguratie van het volgende project op 23.01.2025
 • Hoe? De selectie van 8 laureaten gebeurt door een jury van kunstprofessionals

OPGELET: Het voorstel dat aan de jury wordt voorgelegd moet hetzelfde zijn als het voorstel dat wordt gerealiseerdElke grote wijziging die de opzet en de vorm van het oorspronkelijke voorstel verandert, kan door de CENTRALE ongeldig worden verklaard.

 • Timing?
  • Afsluiting kandidaturen: 30.06.2024 om 23:59
  • Bekendmaking van de laureaten: 23.09.2024
  • Project 1: 23.01.2025

Plattegrond Centrale | vitrine

Meer info >>>

Deadline: 30/06/2024