Oproep

Open brief & petitie | Een gewestelijke transitieraad

Deze open brief pleit voor de oprichting van een gewestelijke transitieraad, zodat de exit uit de crisis gebruikt kan worden als opstap naar een democratische, duurzame en rechtvaardige maatschappij.

De artikels die opgenomen zijn in ons persoverzicht bevestigen het al lang: de crisis heeft de systemische problemen van onze samenlevingen, ook in Brussel, benadrukt. Verzwakte openbare diensten, onvoldoende medische apparatuur en een groot aantal slecht gehuisveste of dakloze mensen zijn slechts enkele in het oog springende voorbeelden van de kwetsbaarheid van het Gewest en onze afhankelijkheid van geglobaliseerde productieketens.

Geconfronteerd met deze waarneming pleiten verschillende spelers in het veld voor de onmiddellijke oprichting van een regionale transitieraad. Zij wijzen erop dat de crisis ook veel mogelijkheden biedt en ondernemen nu al verschillende acties in die richting.

"[...]  De Transitie is al bezig! In het veld werken honderden, duizenden, projecten al jaren aan regeneratieve en herverdelende alternatieven. 
Solidaire gezondheidszorg, betaalbare koop-en huurwoningen op gemeenschapsgrond, tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen voor buurtprojecten, biologische voeding en korte keten, sociale bescherming van kunstenaars, hergebruik van materialen, creatie van lokale, kwalitatieve tewerkstelling, gedeeld gereedschap, fablabs en 3D-printers, coöperatieve fietskoerierdiensten, oplossingen voor dakloosheid, lokale munten, ethische bankdiensten, solidaire koelkasten tegen voedselverspilling, opvang van migranten door burgers, sociale en circulaire economieprojecten, burgerassemblees, toegankelijke cultuur voor iedereen, pedagogie op maat van ieder kind - en zo kunnen we nog wel even doorgaan! [...]"
- Fragment uit de open brief

Indien ook jij denkt dat het noodzakelijk is de Brusselse samenleving te herzien, en dat deze reflectie structureel op het gewestelijk niveau moet plaats vinden, aarzel dan niet om ook te tekenen.

Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit Duurzaamheid Samenwerking Covid-19