Enquête

BRUXEO | Hoe kunnen vzw's (huurders en eigenaars) ondersteund worden bij de renovatie van hun gebouwen?

De Brusselse regering wil de socialprofitsector aanmoedigen en ondersteunen om energierenovatiewerken in haar gebouwen uit te voeren om de ecologische voetafdruk van het Gewest te verminderen. De sector moet daarom zijn belangen verdedigen met betrekking tot de uitvoering, de reglementering en financiering van energierenovatiewerken.

BRUXEO overweegt als werkgeversvertegenwoordiger van de social-profit sector te vragen voor : een verlaging van het BTW-tarief van 21% naar 6% voor renovatie-, sloop- en verbouwingswerken, een verhoging van het bedrag van de energiepremies voor de hele sector, enz.

BRUXEO heeft echter uw feedback nodig om onze analyse te verfijnen, de behoeften van de sector beter te begrijpen en de drempels voor energierenovatie te identificeren !

Of u nu huurder, (mede-)eigenaar of gebouwbeheerder bent van een kleine of grote social-profit organisatie, nodigt BRUXEO u uit om deze enquête >>> met 8 meerkeuzevragen te beantwoorden. 

Dank u bij voorbaat !

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Duurzaamheid Stadsontwikkeling