Vacature

Brussel-Musea-Tentoonstellingen | Verantwoordelijke digitale strategie en toeristische promotie (m/v/x)

Brussel-Musea-Tentoonstellingen zoekt een verantwoordelijke digitale strategie en toeristische promotie (m/v/x).

De vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen, geruggensteund door de Dienst Musea van het Departement Cultuur van de Stad Brussel, is in 1997 opgericht om de goede werking van de Musea van de Stad Brussel te waarborgen. De Musea van de Stad Brussel, die door de Federatie Wallonië-Brussel als musea van categorie A zijn erkend, hebben tot taak een collectie van meer dan 20.000 stukken waarvan sommige als internationaal erfgoed zijn erkend, te bewaren, uit te breiden, te bestuderen, tentoon te stellen en te valoriseren. Zij ontplooien hun activiteiten op vijf openbaar toegankelijke sites in het centrum van Brussel: het Broodhuis – Museum van de Stad Brussel (in een geklasseerd gebouw op de Grote Markt), het Mode en Kant Museum, het Riolenmuseum, de GardeRobe MannekenPis en de archeologische site Bruxella 1238.

Over deze job

Binnen de cel communicatie van het Departement Cultuur van de Stad Brussel en in nauwe samenwerking met de communicatieverantwoordelijke van de Musea van de Stad Brussel onder het gezag van de Directeur van Cultuur en Musea, heeft de “verantwoordelijke digitale strategie en toeristische promotie van de musea” de tweeledige taak om zowel de digitale communicatie als de strategie voor de toeristische ontwikkeling van de musea te ontwikkelen en uit te voeren.

 • Digitale strategie
  • de digitale communicatie van de musea uitbouwen;
  • dagelijks berichten op de sociale netwerken van de musea posten;
  • optreden als community manager voor de verschillende pagina’s;
  • kwaliteitsvol promotioneel foto- en videomateriaal creëren en maken (tentoonstellingen, kunstwerk in de kijker, nieuwe verwervingen, restauraties, evenementen enz.);
  • voor elk museum een netwerk van influencers creëren en uitbouwen (youtubers, bloggers enz.);
  • de pagina’s op Google van de Musea beheren, actualiseren en modereren;
  • de sociale netwerken monitoren (opvolging van trends en concurrenten);
  • als back-up instaan voor het actualiseren van de websites;
 • Toeristische promotie
  • een toeristische strategie voor de musea uitwerken;
  • de betrekkingen met de internationale pers uitbouwen;
  • communicatie met de toeristische sector opzetten en acties voor hen uitwerken;
  • de partnerschappen, vooral de digitale partnerschappen, met touroperators, reisbureaus, hotels enz. ontwikkelen;
  • deelnemen aan gespecialiseerde beurzen;
  • de trends in de toeristische sector opvolgen;
 • Algemeen
  • statistieken opstellen en prestatie-indicatoren vaststellen en deze opvolgen;
  • per project budgetten vaststellen en opvolgen;
  • vergaderingen leiden of eraan deelnemen;
  • rapporten, nota’s, verslagen enz. opstellen;
  • de administratieve taken verrichten die verband houden met de functie (opstellen van bestekken enz.).

Vereiste kwalificaties

 • kennis van de cultuursector en de musea;
 • kennis van toeristische marketing;
 • tweetaligheid FR/EN of NL/EN en een goede kennis van de derde taal;
 • technische kennis over de productie van video- en fotomateriaal;
 • kennis van software voor videomontage en fotobewerking;
 • grafische vaardigheden (gifs, fotomontages enz.);
 • bekwaamheden op het gebied van projectbeheer;
 • vermogen om zich schriftelijk en mondeling vlot uit te drukken;
 • luistervaardigheid en vermogen om in groep te werken;
 • vermogen om partnerschappen aan te gaan;
 • zin voor initiatief en vermogen om zelfstandig te werken;
 • zin voor synthese, discipline en methodisch werken;
 • vermogen om zich aan de eisen van de functie en de context aan te passen;
 • vermogen om zich aan de specifieke kenmerken van de missies en procedures van de Administratie van de Stad Brussel aan te passen;
 • zin voor openbare dienstverlening.

Diploma’s: getuigschrift hoger onderwijs van het lange type (master) in communicatie en marketing; 

Ervaring: aanzienlijke ervaring van 5 jaar in een voor de post relevante functie.

Bijkomende info

 • Uurrooster: voltijds, normale kantooruren, occasionele aanwezigheid ‘s avonds of tijdens het weekend. 
 • Salaris volgens het loonbarema van de Stad Brussel niveau A1 afhankelijk van de anciënniteit. 
 • Mogelijkheid om taalpremies te ontvangen. 
 • Maaltijdcheques en terugbetaling van het MIVB-abonnement.

Geïnteresseerd?

 • Vereiste documenten: bij de kandidaturen (CV + motivatiebrief) moet een kopie van het vereiste opleidingsgetuigschrift worden gevoegd. 
 • Aanwervingsmodaliteiten: preselectie op basis van het CV en de motivatiebrief, schriftelijke eliminatieproef en gesprek. Stuur uw kandidatuur per e-mail naar: Musees.Secr@brucity.be
Deadline: 23/08/2019
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling