Vacature

Brufeest | Projectverantwoordelijke cultuurbeleid (m/v/x)

Brufeest is een vzw die nauw samenwerkt met de Dienst Cultuur van de Stad Brussel en verantwoordelijk is voor de promotie van alle soorten culturele activiteiten in Brussel. De vzw programmeert en produceert culturele evenementen en draagt ook bij tot het cultuurbeleid van de stad door haar kennis op het vlak van cultuur. Brufeest zoekt een 'Projectverantwoordelijke cultuurbeleid' (m/v/x).

De Projectverantwoordelijke cultuurbeleid zal de Dienst Cultuur van de Stad Brussel bijstaan bij het verzamelen en analyseren van gegevens, het opstellen van aanbevelingen, de coördinatie met andere stedelijke diensten en bevoegde administraties voor culturele aangelegenheden op het grondgebied van de Stad en bij de ontwikkeling en het beheer van culturele beleidsacties.

Taken :
- Verzamelen en analyseren van bestaande cultuurbeleidsplannen, relevante studies en gegevens over infrastructuren, organisaties en culturele praktijken op het grondgebied van de stad Brussel;
- Coördinatie met andere bevoegde administraties voor culturele aangelegenheden op het grondgebied van de Stad om de uitwisseling van kennis en de complementariteit van het beleid te bevorderen;
- Lanceren van studies over cultuur in Brussel op basis van de behoeften (bepalen van de behoeften, opstellen van een lastenboek, opvolging van de studies enzovoort);
- Assisteren van het college van burgemeester en schepenen bij het opzetten van overleg met culturele organisaties en burgers op het grondgebied van de Stad;
- Opstellen van rapporten, nota's en aanbevelingen voor de Directie Cultuur;
- Opstellen van adviezen omtrent subsidieaanvragen van culturele actoren;
- Ontwikkelen en opvolgen van acties en maatregelen op het vlak van cultuurbeleid op basis van de doelstellingen van het college van burgemeester en schepenen en de Directie Cultuur;
- Ontwikkelen van acties gericht op een betere samenwerking tussen Cultuur en de andere stadsdiensten (Vlaamse aangelegenheden, Jeugd, Toerisme, Erfgoed, Gebouwen ...) om een samenhangend cultuurbeleid van de Stad te bevorderen;
- Uitwerken en opvolgen van indicatoren op het vlak van cultuurbeleid;
- Deelnemen aan het opstellen van dossiers, bijvoorbeeld rond Europese projecten;
- Vertegenwoordigen van de Stad binnen bepaalde netwerken of op nationale of internationale evenementen.

Profiel :
 Vereiste kwalificaties:
- Je hebt een uitstekende beheersing van het Frans, het Nederlands en het Engels
- Je hebt een goede kennis van de werking van de instellingen en de uitdagingen op het vlak van cultuur in Brussel
- Je bent vertrouwd met projectbeheer
- Je beschikt over redactionele en mondelinge vaardigheden 
- Je bent vertrouwd met de basissoftwarepakketten (Office, internet …) voor pc
- Je bent in staat een analytische en prospectieve visie op culturele beleidsontwikkelingen voor te stellen
- Je kunt goed overleggen en samenwerken
- Je hebt zin voor publieke dienstverlening
- Je bent sterk in menselijke relaties en bent diplomatiek
- Je hebt zin voor initiatief
- Je werkt nauwkeurig, methodisch en goed georganiseerd
- Je kunt je aanpassen aan de eisen van de functie en de context
- Je kunt zelfstandig werken
- Je kunt je aanpassen aan de specificiteit van de opdrachten en procedures van het bestuur van de Stad Brussel

 Diploma's : hoger onderwijs van het lange type (master)
 Werkervaring : 5 jaar relevante ervaring voor deze functie

Voorwaarden:
Onbepaalde duur, voltijds, regelmatige kantooruren, met occasionele aanwezigheid 's avonds of in het weekend. Loon volgens weddeschaal A1 van de Stad Brussel afhankelijk van de anciënniteit. Mogelijkheid tot taalpremie. Maaltijdcheques en terugbetaling MIVB-abonnement.

Aanwervingsvoorwaarden:
Bij je kandidaatstelling (cv + motivatiebrief) voeg je een kopie van het diploma van de vereiste studie. Voorselectie op basis van cv en sollicitatiebrief, schriftelijke uitsluitingsproef en mondeling interview.

Stuur je sollicitatie per e-mail naar : culture.secr@brucity.be
Uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur: 12 juli 2019.

Deadline: 12/07/2019
Tewerkstelling