Vacature

Bozar | Directeur-generaal (m/v/x)

Bozar, Paleis voor Schone Kunsten, is op zoek naar een directeur-generaal (m/v/x).

De Minister belast met de Federale Culturele Instellingen deelt mee dat de betrekking van directeur-generaal bij het Paleis voor Schone Kunsten vacant zal zijn vanaf 1 januari 2020

De directeur-generaal is belast met het dagelijks beheer van de vennootschap. Zij/hij/x wordt bijgestaan door een directiecomité dat hij/zij/x voorzit. Hij/zij/x neemt, met raadgevende stem, deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. 

De directeur-generaal wordt op grond van zijn/haar kennis van culturele aangelegenheden of inzake beheer door de Koning benoemd voor een termijn van zes jaar. 

Profiel

Wat zijn/haar culturele kennis betreft: 

 • in staat zijn om een artistieke programmatie voor te stellen die hoofdzakelijk gebaseerd is op muziek (van klassiek tot hedendaags, met inbegrip van wereldmuziek) en op tentoonstellingen over grote namen uit de schilder- en beeldhouwkunst, met inbegrip van de promotie van jonge kunstenaars; 
 • voordeel halen uit de infrastructuur van het Paleis om culturele interdisciplinariteit te bevorderen; 
 • culturele partnerschappen verder uitbouwen om de uitmuntendheid van de verschillende producties te waarborgen; 

Wat zijn/haar verantwoordelijkheden als beheerder betreft: 

 • de teamgeest ontwikkelen die van cruciaal belang is voor een harmonieus en maatschappelijk verantwoord beheer van een veelzijdige artistieke activiteit; 
 • nauwlettend toezien op het financiële evenwicht van de programmatie, als tegengewicht voor de artistieke beheersautonomie die hem/haar/x wordt toevertrouwd; 
 • innovatieve technologieën invoeren om een doeltreffend beheer te waarborgen; 
 • zorgen voor een loyaal mecenaat, wat essentieel is om een uitmuntende programmatie te behouden. 

De kandidaatstelling dient te worden ingediend uiterlijk op 1 mei 2019, per aangetekend schrijven, bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, ter attentie van mevrouw F. Audag-Dechamps, voorzitter a.i. van het Directiecomité, Wetstraat 16, 1000 Brussel. 

De kandidaat moet: 

 • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie hebben; 
 • een relevante culturele ervaring kunnen voorleggen, gezien het multidisciplinaire karakter van het Paleis voor Schone Kunsten; 
 • een leidinggevende functie hebben bekleed binnen een instelling; 
 • een multidisciplinair team kunnen leiden; 
 • een grondige kennis van minstens het Nederlands en het Frans hebben. 

De kandidaten worden verzocht bij hun kandidaatstelling te voegen: een volledig curriculum vitae; een nota van maximum 5 bladzijden waarin de kandidaat zijn/haar motivatie en zijn/haar artistiek en managementproject uiteenzet, conform de door de wet van 7 mei 1999 en het beheerscontract van 26 mei 2016 toevertrouwde missie.

Deadline: 01/05/2019
Tewerkstelling