Vacature

ARGOS | Communicatieverantwoordelijke (x/m/v)

ARGOS zoekt een communicatieverantwoordelijke (x/m/v) voor een voltijds GECO-contract van onbepaalde duur.


Organisatie

ARGOS maakt tentoonstellingen en programma's, distribueert audiovisuele werken en bouwt, beheert en ontsluit een prominente collectie van kunstenaarfilms en -video's.

Functie

 • De communicatieverantwoordelijke is de spil in de organisatie wat betreft communicatie. Zij/hij/hen is de centrale schakel tussen ARGOS, haar publiek en de pers.
 • In overleg met de algemene directie ontwikkelt de medewerker een overall plan en strategie voor communicatie.
 • Daarnaast worden communicatieplannen voor tentoonstellingen, performances, lezingen, workshops, debatten en dergelijke geformuleerd. Standaardfasen zijn tenminste: doelstelling, doelgroepen, communicatiestrategie, communicatie-instrumenten (afgestemd op pers en doelgroepen), educatiemiddelen, planning, budget, evaluatie.
 • De medewerker schrijft zoveel mogelijk zelf de uitingen en overlegt hierover met betrokken partijen.
 • Er worden briefings gemaakt volgens standaardmethode voor door externen te fabriceren publiciteitsmateriaal zoals uitnodigingen, folders, zaalbrochures, advertenties, foto's, affiches.
 • De medewerker organiseert openingen, persbijeenkomsten en evenementen. Zij/hij/hen analyseert vervolgens de bezoekcijfers / publieksreacties en gaat op zoek naar methodes voor verdere optimalisering.
 • De medewerker beheert de website en de nieuwsbrief en verzorgt de redactie van beiden.
 • De medewerker beheert de sociale mediakanalen en ontwikkeld voortdurend nieuw beleid voor deze kanalen met speciale focus op het bereiken van (cultureel) diverse doelgroepen.
 • De medewerker beheert en onderhoudt het persbestand en het algemene relatiebestand, alsook het actualiseren hiervan op de database.
 • De medewerker werft mediasponsoring stelt daartoe dossiers op.
 • De medewerker vertegenwoordigt ARGOS in externe werkgroepen / overlegorganen. Zij/hij/hen onderhoudt contacten met (collega)instellingen en organisaties op het vlak van communicatie, en volgt nieuwe ontwikkelingen op.

Profiel

 • Universitaire- of hogeschoolopleiding of gelijkgesteld door ervaring
 • Drietalig (NL/FR/EN)
 • Video- en montage-ervaring, kennis van Photoshop en InDesign is een pluspunt
 • Gedreven, onafhankelijk en flexibel
 • Communicatief, organisatietalent en zin voor initiatief
 • Ervaring en/of affiniteit met de artistieke sector

Let wel: dit is een door Actiris gesubsidieerde functie via het Geco-contract. Kandidaten moeten aan de voorwaarden voor de Geco-overeenkomst voldoen. Meer info hier.

Geïnteresseerd?

Indien interesse, stuur een Nederlandstalige motivatiebrief, CV, 1 pagina persbericht over het ARGOS project Activating Captions en een korte verklaring dat je aan de Geco-voorwaarden voldoet naar hajar@argosarts.org

Vermeld als onderwerp “Sollicitatie communicatieverantwoordelijke”.

Deadline: 03/06/2021
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling