Oproep

Oproep | Audiovisueel Centrum van de Franse Gemeenschap | Mois du Doc

Programmeer documentairefilms tijdens de Mois du Doc van 1 tot 30 november! Gecreëerd en georganiseerd door het Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel van de Franse Gemeenschap, wil dit evenement de Franstalige Belgische documentairefilm promoten met vertoningen op verschillende plaatsen in Brussel en Wallonië. 

Verenigingen, cultuurcentra, openbare bibliotheken, buurtbioscopen, jeugdhuizen, kunstcentra of musea, mediatheken, cafés, universitaire filmclubs of rusthuizen: alle mogelijke vertoningsplekken, zelfs de meest ongewone, worden uitgenodigd voor dit feest van de documentaire.

Deelname kan bestaan uit een simpele vertoning, maar ook uit een uitgebreider evenement, met bijvoorbeeld een ontmoeting of een debat rond een gekozen thematiek. Het staat iedere organisator vrij om een voorstel te doen. De Mois du Doc zal op zijn beurt de deelnemende organisaties in de verf zetten.

  • Deelnemen aan de Mois du Doc ?  

Behalve dat de documentaires Belgische films uit de Franse Gemeenschap moeten zijn, is de programmatie volledig vrij in te vullen door de deelnemers. Om een handje te helpen met de programmatie, stelt het Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel een onvolledige lijst ter beschikking die werd opgesteld in nauwe samenwerking met producenten, vertoningsplekken, distributeurs en partners van het project.

Meer info [FR] >>>
Website van Mois du Doc [FR] >>>

Deadline: 30/09/19
Artistieke & culturele sector Samenwerking