Oproep

Oproep | Manifest ter ondersteuning van cultuurwerkers tijdens en na Covid-19

We delen een Franstalig manifest ter ondersteuning van cultuurwerkers dat ondertussen al meer dan duizend keer ondertekend werd. 

Sinds donderdag 12 maart 2020 zijn alle culturele en artistieke instellingen gesloten om de verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Kunstenaars en technici van alle artistieke disciplines, of ze nu een kunstenaarsstatuut hebben of niet, een interim- of een vast contract, kunnen niet meer aan het werk.

Vóór de crisis bevond de sector zich al in een zorgwekkende situatie, maar nu wordt de schade alleen maar groter en  rijzen er fundamentele vragen over de toekomst.

Daarom bevat dit manifest, dat momenteel meer dan 1.000 handtekeningen telt, vijf noodmaatregelen die aan de overheid voorgesteld moeten worden.

  1. De oprichting van een uniek, gecentraliseerd online systeem voor kunstenaars, technici en verenigingen in de culturele sector waar ze hun financiële verliezen kunnen registreren.
  2. De immunisering van de kunstenaarsstatuut: rekening houden met geannuleerde prestaties wanneer de de statuut verlengd of toegekend wordt en, meer in het algemeen, RVA-sancties vermijden voor werkzoekenden tijdens de gezondheidscrisis.
  3. De verlenging van de tijdelijke werkloosheidsstatuut door overmacht voor alle werknemers zonder uitzondering, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de sector (werkperiodes met intervallen, zeer korte of laattijdig ondertekende contracten...)
  4. De oprichting van een uitzonderlijk solidariteitsfonds om de verliezen van alle cultuurwerkers tot 100% van hun inkomen te dekken, of ze nu in loondienst, kunstenaars of freelancers zijn.
  5. De oprichting van een begeleidings-, advies- en administratieve en juridische ondersteuningseenheid voor werknemers en kleine structuren in de culturele sector

Om meer te weten over het manifest en om cultuurwerkers te steunen, klik hier >>> (in het Frans)

Artistieke & culturele sector Beleid