Oproep

Oproep | ​Straatverplegers vzw - "World's Big Sleep Out"

Straatverplegers vzw/Infirmiers de rue asbl (IDR-SV) maakt er een erezaak van om heel Brussel mee te krijgen in het verhaal dat het mogelijk is een eind te maken aan dakloosheid in Brussel. Maar ze kunnen dat niet alleen. Daar kan de culturele sector mee een rol in spelen. Een van de mogelijkheden daartoe is deelnemen aan de ‘World’s Big Sleep Out’.

Waarover gaat het : IDR-SV vertegenwoordigt Brussel in een internationale campagne voor het ‘einde van dakloosheid’. Die campagne heeft zich gelieerd met het event ‘World's Big Sleep Out’ dat op 7 december aanstaande in een vijftigtal steden wereldwijd een culturele manifestatie opzet waarbij het publiek uitgenodigd wordt op een emblematische plaats in de stad een hele nacht buiten door te brengen in solidariteit met de dakloze mensen. 

Het evenement wordt een combinatie van sensibilisatie rond dakloosheid en hoe het probleem op te lossen enerzijds en anderzijds fundraising ten voordele van deels internationale en deels lokale organisaties die het probleem aanpakken.

Gezien het project een culturele manifestatie wordt, is het logisch er de culturele sector van de stad bij te betrekken. Dat kan door mee te mobiliseren en te fundraisen, maar vooral ook door mee vorm te geven aan de animatie van het evenement.

De vraag is dus simpel : is ook de Brusselse culturele sector overtuigd dat het mogelijk is een eind te maken aan dakloosheid in de stad en op welke manier ziet die zich hierin een rol spelen ?

http://www.straatverplegers.org/nl/


Met zo’n 4200 dak- en thuisloze mensen, waarvan er zo’n 700 effectief buiten slapen, is het voor de Brusselaars en de vele gebruikers van de stad een schijnbaar normale zaak geworden dat er her en der daklozen in de stad leven. Dat wordt zodanig als normaal beschouwd, dat we ons als samenleving tevreden stellen met het beheersen van het probleem, en er niet langer bij stilstaan dat het misschien ook wel kan opgelost worden, en sowieso zou moeten opgelost worden. IDR-SV is intussen zo’n dertien jaar actief in de stad met het begeleiden van de meest langdurige (5 à 20 jaar of meer) en kwetsbare dakloze mensen in de stad. Een begeleiding die er niet op gericht is die mensen meer comfort te verschaffen in hun bestaan op straat, maar die er resoluut voor kiest hen uit de straat te krijgen en zich terug te reintegreren in de samenleving.
Over de afgelopen tien jaar is IDR-SV er in geslaagd zo al meer dan 120 dakloze mensen opnieuw te huisvesten, in een individuele woonst of in een rust- of verzorgingstehuis. Daarmee hebben ze aangetoond dat zelfs met de meest ‘hopeloze gevallen’ zeer positieve resultaten kunnen gehaald worden en dat het dus mogelijk moet zijn om dakloosheid in zijn algemeenheid te beëindigen.
Artistieke & culturele sector Samenwerking