Appel

Africalia | Oproep tot voorstellen | Cocreatie van tools voor Wereldburgerschapseducatie in België

In het kader van haar meerjarenprogramma (2022-2026) voert Africalia in België een programma uit rond wereldburgerschapseducatie (WBE). Het thema van deze oproep is "Culturele overdracht als erfgoed". Deadline: 11/12/2022.

[Deze oproep is afkomstig van de website van Africalia >>>]


WBE-programma

"Het Belgische programma van Africalia heeft tot doel dekolonisatieprocessen in de kunsten en cultuur te ondersteunen, te begeleiden en aan te moedigen teneinde een pluralistische en inclusieve samenleving te bevorderen. Het programma richt zich op verschillende dekoloniale kwesties in de sector, met name het naar voren brengen van creaties, verbeeldingen en verhalen die uitgaan van diaspora van Sub-Saharaans Afrika en hun ervaringen. Een andere uitdaging van het programma betreft de vertegenwoordiging van diezelfde diaspora in culturele instellingen. Het gaat om hun integratie in de werkgelegenheid, hun vertegenwoordiging in de programmering en de structurele banden tussen instellingen en Afrikaanse diaspora; een kwestie die concreet aanleiding geeft tot innovatieve partnerschappen.

Om burgers aan te moedigen actoren van verandering te worden, wil Africalia een beroep doen op kunstenaars, uit alle disciplines, die in dit proces willen investeren. De geselecteerde artistieke voorstellen zijn bedoeld als instrumenten om het bewustzijn te vergroten van de rol van kunst en cultuur bij de creatieve en artistieke aanpak van mondiale vraagstukken. Hier, zoals overal elders, is creativiteit een vruchtbare bodem voor verbeelding, bevrijding en het opnieuw uitvinden van onze samenlevingen"

Doelstellingen van de voorstellen

  • De gekozen artistieke voorstellen moeten leiden tot een reflectie over culturele overdracht als erfgoed.
  • De voorstellen moeten het resultaat zijn van een samenwerking tussen een of meer kunstenaars en een projectleider, en moeten verschillende artistieke disciplines samenbrengen. Met als doel het ondersteunen en/of het bouwen van bruggen tussen culturele actoren en kunstenaars uit verschillende disciplines.
  • Voorstellen die in een geest van partnerschap en co-creatie worden geïnitieerd, krijgen de voorkeur..
  • De voorstellen zullen hedendaagse creaties van kunstenaars van Afrikaanse afkomst.

Indiening van het dossier

Om een voorstel in te dienen, stuurt u uw volledige aanvraagdossier per email naar africalia@africalia.be vóór 11 december 2022 om 23u59.

Aanvraag formulier : downloaden het document
Oproep tot voorstellen 2022 richtlijnen

Als u vragen heeft over de oproep tot het indienen van voorstellen kunt u deze tussen 1 november 2022 en 8 december 2022 uitsluitend per e-mail sturen naar africalia@africalia.be

Bedrag van de subsidie

In het kader van deze oproep, ligt de financiering tussen 5.000€ en 15.000€ per voorstel. Deze bijdrage bedraagt maximaal 80% van de totale begroting van het voorstel. Er kan slechts één aanvraag voor medefinanciering worden ingediend per oproep en per aanvrager.

Ontdek de winnaars van de oproep tot voorstellen 2020 om u een beter idee te geven van de projecten die kunnen worden geselecteerd

Meer info & FAQ >>>

Deadline: 11/12/2022
Artistieke & culturele sector