Projectoproepen

Projectoproepen in het kader van het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap

Het cultureel akkoord bouwt een brug tussen Vlaamse en Franstalige culturele organisaties : elk jaar lanceren ze een projectoproep om nieuwe samenwerkingen te stimuleren. Elk samenwerkingsverband tussen cultuurorganisaties langs beide kanten van de taalgrens kan voor ondersteuning een projectaanvraag indienen. De brede cultuursector komt in aanmerking. 

Voor 2019 geven we een bijzondere – weliswaar niet exclusieve – aandacht aan kunst- en cultuurprojecten voor kinderen en jongeren. We sluiten daarbij aan bij het grote project van Assitej dat we ondersteunen en dat doorheen 2019 op verschillende momenten de kinderpodiumkunsten van de Vlaamse en van de Franse gemeenschap zal verbinden. 

Projectaanvragen indienen kan tot 15 november 2018. 

Hieronder vindt u alle detail over doelstellingen en voorwaarden :

Reglement 2019 >>>
- Indienformulier 2019 >>>

Wie kan aanvragen ?
Culturele actoren uit beide Gemeenschappen kunnen samen een projectvoorstel indienen. Samenwerking en uitwisseling tussen de beide Gemeenschappen staan centraal in deze projectoproep. Elk project moet minstens één partner uit elke Gemeenschap tellen. Het kan gaan om nieuwe samenwerkingen of bestaande samenwerkingen. Bij bestaande samenwerkingen biedt het ingediende project wel een meerwaarde aan de huidige samenwerking. Bestaande samenwerkingen kunnen maximaal tweemaal ondersteuning krijgen uit deze projectenpot.

Wat is het doel van het project ?
Samenwerking en uitwisseling tussen de beide Gemeenschappen staan centraal in deze projectoproep.

  • Het project is een culturele activiteit die tot stand komt dankzij een samenwerking tussen minstens twee partners, één uit elke Gemeenschap, en creëert een wederzijds positief beeld ;
  • Het project wordt voor minstens de helft gefinancierd vanuit een andere bron ;
  • Het project is een duidelijk aantoonbare nieuwe samenwerking tussen Vlaamse en Franstalige kunstenaars, culturele organisaties, bemiddelaars, culturele presentatieplekken uit de brede culturele sector of voegt een concrete en onderscheidende meerwaarde toe aan een reeds bestaande of een reguliere samenwerking ;
  • Het project leidt naar minstens één publiek moment met deelname van leden uit beide Gemeenschappen.

Bij voorkeur vatten de projecten het oorspronkelijk karakter en de verscheidenheid van de artistieke en culturele creatie in beide Gemeenschappen vatten. Alle projecten geven blijk van:
- een aanzet tot duurzame samenwerking op langere termijn ;
- een publieksbereik gericht op beide Gemeenschappen ;
- het versterken van de mogelijkheden tot coproductie ;
- het wederzijds stimuleren van de spreiding van cultureel aanbod uit de ene Gemeenschap in de andere Gemeenschap over het hele grondgebied ;
- het faciliteren van de ontwikkeling van een gezamenlijk cultureel aanbod op basis van samenwerking en partnerschappen.

Welke steun krijgt het project ? 
Elk goedgekeurd project wordt voor een zelfde bedrag vanuit de beide Gemeenschappen ondersteund. Er zijn twee types forfaits:

Basisforfait: 2 x 2.500 euro
Verhoogd forfait: 2 x 5.000 euro

Hoe aanvragen ?

- U dient uw aanvraag in aan de hand van dit formulier >>>
- Beide partners in het project ondertekenen.
- U stelt uw dossier op in het Nederlands en het Frans.


Voor vragen kan u contact opnemen met:

Lieven Boelaert
T +32 2 553 69 35
M lieven.boelaert@cjsm.vlaanderen.be

Vlaamse overheid
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Deadline: 15/11/2018
Artistieke & culturele sector Samenwerking