Thema: Toerisme

Cultuur en toerisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten manieren vinden om nauwer met elkaar samen te werken om Brussel nog meer op de (inter)nationale kaart te zetten als levendige, culturele hoofdstad. 

RAB/BKO willen die samenwerking verstevigen, de twee sectoren meer naar elkaar toebrengen en samenwerkingsprojecten lanceren. 

De netwerken maken deel uit van het Strategisch Comité van visit.brussels en drukken op die manier hun stempel op de uitbouw van een toeristisch beleid.

Documentatie

Zomer in Brussel (2003 - 2004)

Met een werkgroep werd nagegaan om in de zomerperiode een aanvullend cultureel programma op poten te zetten en/of een gezamenlijke promotie van de zomerevenementen te realiseren. Het idee ontstond uit de vaststelling dat tijdens de zomermaanden heel wat culturele infrastructuur ongebruikt blijft, en dat het bestaande cultuuraanbod tijdens deze periode (zomerfestivals, etc) aan slagkracht verliest omdat er geen gezamenlijk project is dat dit aanbod een gezicht geeft. Uiteindelijk werd, in samenwerking met Brussel Deze Week/ Agenda, de Zomeragenda gepubliceerd.
Communicatie Toerisme
2 3 4 5 6 7