Thema: Tewerkstelling

Net zoals de andere sectoren, stelt de culturele sector heel wat mensen tewerk en zijn er hier heel wat uitdagingen aan verbonden: hoe goede werkomstandigheden creëren? Op welke manier de diversiteit van Brussel integreren? etc. 
RAB/BKO vindt het zeer belangrijk om een stabiele en eerlijke tewerkstellingsmethodiek te creëren voor werknemers binnen onze sector. Daarnaast pleit RAB/BKO voor een betere weerspiegeling van de Brusselse realiteit binnen de culturele sector, ook op het vlak van personeel. De netwerken willen de lidorganisaties stimuleren om hier verder op in te zetten en doen dit in samenwerking met partnerorganisaties zoals Cel Diversiteit / Actiris, Sociaal Fonds Podiumkunsten, etc.

Nieuws

Veranderingen bij het RAB-team

De samenstelling van het team verandert bij Réseau des Arts à Bruxelles, met het vertrek van Margaux Bernard, die sinds januari 2018 werkzaam is. Zij werpt zich in een nieuw cultureel avontuur als communicatieverantwoordelijke bij Court-Circuit. We wensen haar het beste toe in haar nieuwe functie! Hierdoor komt haar positie vrij, naast de nieuwe vacature 'Evenementen en Administratie' die gelanceerd werd om het volledige RAB/BKO-team te versterken. In de overgangsperiode zal de website daardoor wat minder vaak geüpdatet worden. Dank voor uw begrip!
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
Documentatie

RAB/BKO | Eerst denken, dan doen: het diversiteitsplan van Actiris

Al enkele jaren ondersteunen de Brusselse netwerken een tool van Actiris ter bevordering van de diversiteit: het Diversiteitsplan. Om dit opnieuw onder de aandacht te brengen, organiseerde RAB/BKO op 12 oktober 2017 een presentatie van de diversiteitsplannen in het Cultureel Centrum Bruegel. Drie organisaties die er reeds gebruik van maakten namen het woord om te getuigen over de concrete werking van de tool: Globe Aroma (vertegenwoordigd door Els Rochette), WIELS (Adèle Bonnet) en de Beursschouwburg (Els Missotten). Waar deze tussenkomsten het debat op gang wisten te brengen met de aanwezige actoren, was de globale boodschap evenwel duidelijk en eensluidend: een diversiteitsplan loont en is zeer zeker een haalbare kaart! 
Artistieke & culturele sector Diversiteit Tewerkstelling
Documentatie

BKO/RAB HR-Overleg | Verslag | Infosessie Actiris: Aanwerven in de culturele sector: enkele tips

Op woensdag 29 april 2015 organiseerden BKO/RAB in samenwerking met Actiris in het Centre Culturel Riches-Claires het HR-Overleg 'Rekruteren in de culturele sector: enkele tips'.De rechtstreekse aanleiding van dit HR-overleg was de brief die alle organisaties die over GECO-posten beschikken eind februari-begin maart gekregen hebben. In het Brussels regeerakkoord werd aangekondigd dat deze werking grondig zou worden hervormd. Anke Grooten (Sociare) gaf een korte stand van zaken over die GECO-statuten en wat de Brusselse regering al beslist heeft.Vervolgens werden in parallelsessies (NL-FR) de federale en regionale tewerkstellingsmaatregelenvoorgesteld waar culturele organisaties een beroep op kunnen doen. Denk maar aan het Activaplan, betaalde stages, opleidingen,... Het leek ons interessant om die verschillende maatregelen in de kijker te zetten bij de culturele sector die op dit moment toch op zoek is naar bijkomende financiële ondersteuning.Het loont altijd de moeite om bij de aanwerving van een nieuwe werknemer contact op te nemen met (de consulent van) Actiris. Actiris kan elke organisatie bijstaan op ieder moment van de aanwervingsprocedure en de juiste ondersteuningsmaatregelen voorstellen. Op die manier kan de beste werknemer gevonden worden voor de job, en krijgt die nieuwe werknemer voldoende ondersteuning als dat nodig zou zijn.De presentaties van Sociare (over de GECO-statuten) en van Actiris over de tewerkstellingsmaatregelen) kan je hieronder downloaden.
Tewerkstelling
1 2