Thema: Tewerkstelling

Net zoals de andere sectoren, stelt de culturele sector heel wat mensen tewerk en zijn er hier heel wat uitdagingen aan verbonden: hoe goede werkomstandigheden creëren? Op welke manier de diversiteit van Brussel integreren? etc. 
RAB/BKO vindt het zeer belangrijk om een stabiele en eerlijke tewerkstellingsmethodiek te creëren voor werknemers binnen onze sector. Daarnaast pleit RAB/BKO voor een betere weerspiegeling van de Brusselse realiteit binnen de culturele sector, ook op het vlak van personeel. De netwerken willen de lidorganisaties stimuleren om hier verder op in te zetten en doen dit in samenwerking met partnerorganisaties zoals Cel Diversiteit / Actiris, Sociaal Fonds Podiumkunsten, etc.

Documentatie

BKO/RAB HR-Overleg | Verslag | Infosessie Actiris: Aanwerven in de culturele sector: enkele tips

Op woensdag 29 april 2015 organiseerden BKO/RAB in samenwerking met Actiris in het Centre Culturel Riches-Claires het HR-Overleg 'Rekruteren in de culturele sector: enkele tips'.De rechtstreekse aanleiding van dit HR-overleg was de brief die alle organisaties die over GECO-posten beschikken eind februari-begin maart gekregen hebben. In het Brussels regeerakkoord werd aangekondigd dat deze werking grondig zou worden hervormd. Anke Grooten (Sociare) gaf een korte stand van zaken over die GECO-statuten en wat de Brusselse regering al beslist heeft.Vervolgens werden in parallelsessies (NL-FR) de federale en regionale tewerkstellingsmaatregelenvoorgesteld waar culturele organisaties een beroep op kunnen doen. Denk maar aan het Activaplan, betaalde stages, opleidingen,... Het leek ons interessant om die verschillende maatregelen in de kijker te zetten bij de culturele sector die op dit moment toch op zoek is naar bijkomende financiële ondersteuning.Het loont altijd de moeite om bij de aanwerving van een nieuwe werknemer contact op te nemen met (de consulent van) Actiris. Actiris kan elke organisatie bijstaan op ieder moment van de aanwervingsprocedure en de juiste ondersteuningsmaatregelen voorstellen. Op die manier kan de beste werknemer gevonden worden voor de job, en krijgt die nieuwe werknemer voldoende ondersteuning als dat nodig zou zijn.De presentaties van Sociare (over de GECO-statuten) en van Actiris over de tewerkstellingsmaatregelen) kan je hieronder downloaden.
Tewerkstelling
Documentatie

BKO/RAB | HR-overleg # 2 - 26 september 2013 | Verslag

Op 26 september 2013 vond in De Munt het tweede BKO/RAB HR-overleg plaats. Met dit platform komen de netwerken tegemoet aan de vraag van personeelsverantwoordelijken uit de culturele organisaties om elkaar te ontmoeten en uitwisseling te bevorderen over taal- en gemeenschapsgrenzen heen. Op basis van de input van de deelnemers van het Overleg, en in samenspraak met onze partner Actiris, werd beslist om in te zoomen op de tewerkstelling en begeleiding van oudere werknemers.
Tewerkstelling
Documentatie

Actiris | Diversiteitsplannen

Een speerpunt in het functioneren van de subgroep personeel is de samenwerking met het Territoriaal Pact / Actiris. Elf Brusselse culturele organisaties (Kunstenfestivaldesarts, Beursschouwburg, CC Jacques Franck, Wiels, Les Halles de Schaerbeek, Needcompany, KVS, Recyclart, De Munt/La Monnaie, Globe Aroma, Botanique) ontwikkelen momenteel een diversiteitsplan van het Territoriaal Pact. Zij informeren de sector op regelmatige basis over de vorderingen en hun ervaringen terzake. De samenwerking met Actiris werd geconsolideerd door middel van een conventie die werd ondertekend op een persconferentie midden september 2011.
Diversiteit Tewerkstelling
1 2