Thema: Tewerkstelling

Net zoals de andere sectoren, stelt de culturele sector heel wat mensen tewerk en zijn er hier heel wat uitdagingen aan verbonden: hoe goede werkomstandigheden creëren? Op welke manier de diversiteit van Brussel integreren? etc. 
RAB/BKO vindt het zeer belangrijk om een stabiele en eerlijke tewerkstellingsmethodiek te creëren voor werknemers binnen onze sector. Daarnaast pleit RAB/BKO voor een betere weerspiegeling van de Brusselse realiteit binnen de culturele sector, ook op het vlak van personeel. De netwerken willen de lidorganisaties stimuleren om hier verder op in te zetten en doen dit in samenwerking met partnerorganisaties zoals Cel Diversiteit / Actiris, Sociaal Fonds Podiumkunsten, etc.

Documentatie

Brussels Studies | Nummer 73: BSI synthesenota. Doorstroming van de jongeren van het onderwijs naar de arbeidsmarkt in Brussel: bestuurlijke uitdagingen

Dualisering en afhaken op school, hoge werkloosheid bij laaggeschoolde jongeren en chronische bestaansonzekerheid wijzen op de problemen die jongeren ondervinden bij de doorstroming van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Deze synthese strekt ertoe de transitie van jongeren van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt, van werkloosheid naar opleiding, van opleiding naar werk en op de arbeidsmarkt zelf beter in kaart te brengen. 
Tewerkstelling
Documentatie

BKO/RAB | HR-overleg # 2 - 26 september 2013 | Verslag

Op 26 september 2013 vond in De Munt het tweede BKO/RAB HR-overleg plaats. Met dit platform komen de netwerken tegemoet aan de vraag van personeelsverantwoordelijken uit de culturele organisaties om elkaar te ontmoeten en uitwisseling te bevorderen over taal- en gemeenschapsgrenzen heen. Op basis van de input van de deelnemers van het Overleg, en in samenspraak met onze partner Actiris, werd beslist om in te zoomen op de tewerkstelling en begeleiding van oudere werknemers.
Tewerkstelling
Documentatie

Actiris | Diversiteitsplannen

Een speerpunt in het functioneren van de subgroep personeel is de samenwerking met het Territoriaal Pact / Actiris. Elf Brusselse culturele organisaties (Kunstenfestivaldesarts, Beursschouwburg, CC Jacques Franck, Wiels, Les Halles de Schaerbeek, Needcompany, KVS, Recyclart, De Munt/La Monnaie, Globe Aroma, Botanique) ontwikkelen momenteel een diversiteitsplan van het Territoriaal Pact. Zij informeren de sector op regelmatige basis over de vorderingen en hun ervaringen terzake. De samenwerking met Actiris werd geconsolideerd door middel van een conventie die werd ondertekend op een persconferentie midden september 2011.
Diversiteit Tewerkstelling
20 21 22 23 24 25