Thema: Tewerkstelling

Net zoals de andere sectoren, stelt de culturele sector heel wat mensen tewerk en zijn er hier heel wat uitdagingen aan verbonden: hoe goede werkomstandigheden creëren? Op welke manier de diversiteit van Brussel integreren? etc. 
RAB/BKO vindt het zeer belangrijk om een stabiele en eerlijke tewerkstellingsmethodiek te creëren voor werknemers binnen onze sector. Daarnaast pleit RAB/BKO voor een betere weerspiegeling van de Brusselse realiteit binnen de culturele sector, ook op het vlak van personeel. De netwerken willen de lidorganisaties stimuleren om hier verder op in te zetten en doen dit in samenwerking met partnerorganisaties zoals Cel Diversiteit / Actiris, Sociaal Fonds Podiumkunsten, etc.

Documentatie

De Munt | Gevolgen van de besparingen: 16 jobs en dans verdwijnen (update 20 januari)

Na de aankondiging van de besparingen door de federale regering, is het duidelijk geworden welke impact die zullen hebben op De Munt. Op een totaal van 32 miljoen euro, moet De Munt 1,4 miljoen besparen. Zestien jobs verdwijnen en de samenwerking met Rosas en andere externe partners wordt stopgezet. Daardoor zal er minder dans te zien zijn in De Munt en worden er geen barokopera's meer getoond. Ook het aantal opera's dat per seizoen getoond wordt, wordt noodgedwongen teruggeschroefd.
Beleid Tewerkstelling
Documentatie

Brussels Studies | Nummer 73: BSI synthesenota. Doorstroming van de jongeren van het onderwijs naar de arbeidsmarkt in Brussel: bestuurlijke uitdagingen

Dualisering en afhaken op school, hoge werkloosheid bij laaggeschoolde jongeren en chronische bestaansonzekerheid wijzen op de problemen die jongeren ondervinden bij de doorstroming van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Deze synthese strekt ertoe de transitie van jongeren van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt, van werkloosheid naar opleiding, van opleiding naar werk en op de arbeidsmarkt zelf beter in kaart te brengen. 
Tewerkstelling
Documentatie

BKO/RAB | HR-overleg # 2 - 26 september 2013 | Verslag

Op 26 september 2013 vond in De Munt het tweede BKO/RAB HR-overleg plaats. Met dit platform komen de netwerken tegemoet aan de vraag van personeelsverantwoordelijken uit de culturele organisaties om elkaar te ontmoeten en uitwisseling te bevorderen over taal- en gemeenschapsgrenzen heen. Op basis van de input van de deelnemers van het Overleg, en in samenspraak met onze partner Actiris, werd beslist om in te zoomen op de tewerkstelling en begeleiding van oudere werknemers.
Tewerkstelling
17 18 19 20 21 22 23