Thema: Tewerkstelling

Net zoals de andere sectoren, stelt de culturele sector heel wat mensen tewerk en zijn er hier heel wat uitdagingen aan verbonden: hoe goede werkomstandigheden creëren? Op welke manier de diversiteit van Brussel integreren? etc. 
RAB/BKO vindt het zeer belangrijk om een stabiele en eerlijke tewerkstellingsmethodiek te creëren voor werknemers binnen onze sector. Daarnaast pleit RAB/BKO voor een betere weerspiegeling van de Brusselse realiteit binnen de culturele sector, ook op het vlak van personeel. De netwerken willen de lidorganisaties stimuleren om hier verder op in te zetten en doen dit in samenwerking met partnerorganisaties zoals Cel Diversiteit / Actiris, Sociaal Fonds Podiumkunsten, etc.

Nieuws

Actiris & Brussels Gewest | Nieuwe tewerkstellingsmaatregel voor Brusselse jongeren

In het kader van de verdere uitvoering van de Jongerengarantie, voert Actiris het inschakelingscontract in, een nieuwe maatregel voor de tewerkstelling van jongeren in Brussel. Dit inschakelingscontract doelt op de tewerkstelling voor een periode van 12 maanden van jongeren onder de 25 jaar die sinds 18 tot 24 maanden ingeschreven zijn bij Actiris en die gedurende deze periode maximaal 90 dagen hebben gewerkt. Dankzij deze overeenkomst krijgen jongeren de kans om een eerste werkervaring op te doen. Ook voor de werkgever is de maatregel bijzonder interessant, aangezien men op die manier een gedeeltelijk gesubsidieerde arbeidskracht kan inzetten. Wat is een inschakelingscontract? 
Tewerkstelling
Documentatie

BKO/RAB HR-Overleg | Verslag | Infosessie Actiris: Aanwerven in de culturele sector: enkele tips

Op woensdag 29 april 2015 organiseerden BKO/RAB in samenwerking met Actiris in het Centre Culturel Riches-Claires het HR-Overleg 'Rekruteren in de culturele sector: enkele tips'.De rechtstreekse aanleiding van dit HR-overleg was de brief die alle organisaties die over GECO-posten beschikken eind februari-begin maart gekregen hebben. In het Brussels regeerakkoord werd aangekondigd dat deze werking grondig zou worden hervormd. Anke Grooten (Sociare) gaf een korte stand van zaken over die GECO-statuten en wat de Brusselse regering al beslist heeft.Vervolgens werden in parallelsessies (NL-FR) de federale en regionale tewerkstellingsmaatregelenvoorgesteld waar culturele organisaties een beroep op kunnen doen. Denk maar aan het Activaplan, betaalde stages, opleidingen,... Het leek ons interessant om die verschillende maatregelen in de kijker te zetten bij de culturele sector die op dit moment toch op zoek is naar bijkomende financiële ondersteuning.Het loont altijd de moeite om bij de aanwerving van een nieuwe werknemer contact op te nemen met (de consulent van) Actiris. Actiris kan elke organisatie bijstaan op ieder moment van de aanwervingsprocedure en de juiste ondersteuningsmaatregelen voorstellen. Op die manier kan de beste werknemer gevonden worden voor de job, en krijgt die nieuwe werknemer voldoende ondersteuning als dat nodig zou zijn.De presentaties van Sociare (over de GECO-statuten) en van Actiris over de tewerkstellingsmaatregelen) kan je hieronder downloaden.
Tewerkstelling
Documentatie

De Munt | Gevolgen van de besparingen: 16 jobs en dans verdwijnen (update 20 januari)

Na de aankondiging van de besparingen door de federale regering, is het duidelijk geworden welke impact die zullen hebben op De Munt. Op een totaal van 32 miljoen euro, moet De Munt 1,4 miljoen besparen. Zestien jobs verdwijnen en de samenwerking met Rosas en andere externe partners wordt stopgezet. Daardoor zal er minder dans te zien zijn in De Munt en worden er geen barokopera's meer getoond. Ook het aantal opera's dat per seizoen getoond wordt, wordt noodgedwongen teruggeschroefd.
Beleid Tewerkstelling
15 16 17 18 19 20 21