Thema: Tewerkstelling

Net zoals de andere sectoren, stelt de culturele sector heel wat mensen tewerk en zijn er hier heel wat uitdagingen aan verbonden: hoe goede werkomstandigheden creëren? Op welke manier de diversiteit van Brussel integreren? etc. 
RAB/BKO vindt het zeer belangrijk om een stabiele en eerlijke tewerkstellingsmethodiek te creëren voor werknemers binnen onze sector. Daarnaast pleit RAB/BKO voor een betere weerspiegeling van de Brusselse realiteit binnen de culturele sector, ook op het vlak van personeel. De netwerken willen de lidorganisaties stimuleren om hier verder op in te zetten en doen dit in samenwerking met partnerorganisaties zoals Cel Diversiteit / Actiris, Sociaal Fonds Podiumkunsten, etc.

Documentatie

Kunstenpunt | 'Loont passie?' Onderzoek naar de sociaal-economische positie van kunstenaars

De antwoorden van meer dan 2.700 kunstenaars op een online-enquête werpen een licht op de sociaal-economische realiteit van de kunstenaars in hun atypische arbeidsomgeving. De resultaten laten interessante verschillen zien tussen de onderzochte disciplines ‒ film, beeldende kunsten, literatuur, muziek en podiumkunsten. Maar er zijn ook algemene vaststellingen te maken.
Artistieke & culturele sector Economie Tewerkstelling
Nieuws

ACC & FPCEC | Lancering van het opleidingsplan CULTURE Plus

CULTURE Plus is een opleidingstraject (oktober 2016 - juni 2017) van de FPCEC (Fédération Pluraliste des Centres d’Expression et de Créativité) en de ACC (’Association des Centres culturels). Met dit traject willen ze professionelen en vrijwilligers helpen om hun competenties te versterken en om enkele noodzakelijke basisprincipes te verwerven die nodig zijn voor hun werk binnen de CC, CEC's (Centre d'expression et de créativité) of binnen andere culturele organisaties. [artikel in het Frans]
Tewerkstelling
Documentatie

CRISP | Courrier hebdomadaire: "Syndicats et syndicalisme: perceptions et opinions" (par M. Swyngedouw, K. Abts, B. Meuleman)

De laatste Courrier hebdomadaire, "Syndicats et syndicalisme: perceptions et opinions" (par M. Swyngedouw, K. Abts, B. Meuleman) toont de resultaten van een enquête gevoerd door het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek (ISPO) van de KU Leuven tussen oktober 2014 en juni 2015. De resultaten tonen op een nauwkeurige, genuanceerde en cijfermatige manier hoe Belgische burgers, wel al dan niet gesyndiceerd, staan tegenover syndicaten en syndicalisme .
Tewerkstelling
9 10 11 12 13 14 15 16