Thema: Stadsontwikkeling

Brussel is een stad in constante beweging. Het moeras aan de Zenne dat uitgroeide tot hoofdstad van Europa, blijft dagelijks evolueren en ontwikkelen. Het Brussels Gewest schakelt heel wat middelen in om deze evoluties op te volgen en te ondersteunen, zoals tijdelijke wijkcontracten, renovatieprojecten, prioritaire zones, ... 
RAB/BKO is overtuigd dat de culturele sector een belangrijke rol kan spelen in dergelijke ontwikkelingsprocessen, via de inplanting van culturele infrastructuren, de aandacht voor kunst in de publieke ruimte of de deelname aan participatieve trajecten.
RAB/BKO wil de culturele spelers zoveel mogelijk betrekken bij projecten rond stadsontwikkeling en hun stem laten horen, en dit doet onder andere door samenwerking met het BPB (Brussels Planningsbureau).

Documentatie

BSI-BCO | De voetgangerszone, het hypercentrum en de veelvuldige Brusselse centraliteiten

Deze nota (van Pierre Vanderstraeten & Eric Corijn) stelt een werkmethode voor ten behoeve van coöperatieve seminaries over projectmatig onderzoek naar het Brussels hypercentrum. De seminaries strekken ertoe duurzame scenario’s te bedenken voor de ruimtelijke en programmatische structurering van het toekomstige hypercentrum waarvan de voetgangerszone deel zal uitmaken
voetgangerszone Stadsontwikkeling
Documentatie

Burgerkabinet Brussel | Conclusies

Op 27 oktober 2017 werden de resultaten van het Burgerkabinet Brussel voorgesteld. Het gaat om een bevragingsronde die door de ministers Sven Gatz en Rachid Madrane werd georganiseerd. Via een Nederlandstalig en Franstalig online platform en door middel van mini-burgerkabinetten en tafelgesprekken werd gepeild naar standpunten over Brussel, werden ideeën bijeengebracht en werden aanbevelingen voor het beleid geformuleerd. 
Stadsontwikkeling
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11