Thema: Stadsontwikkeling

Brussel is een stad in constante beweging. Het moeras aan de Zenne dat uitgroeide tot hoofdstad van Europa, blijft dagelijks evolueren en ontwikkelen. Het Brussels Gewest schakelt heel wat middelen in om deze evoluties op te volgen en te ondersteunen, zoals tijdelijke wijkcontracten, renovatieprojecten, prioritaire zones, ... 
RAB/BKO is overtuigd dat de culturele sector een belangrijke rol kan spelen in dergelijke ontwikkelingsprocessen, via de inplanting van culturele infrastructuren, de aandacht voor kunst in de publieke ruimte of de deelname aan participatieve trajecten.
RAB/BKO wil de culturele spelers zoveel mogelijk betrekken bij projecten rond stadsontwikkeling en hun stem laten horen, en dit doet onder andere door samenwerking met het BPB (Brussels Planningsbureau).

Documentatie

CO2logic & BIM | Presentaties Rondetafel Preventie en afvalsortering

Op 29 oktober 2013 organiseerden CO2logic en BIM een rondetafel voor evenementorganisatoren, waarop het thema van preventie en afvalsortering behandeld werd. De presentaties van de sprekers waren de volgende: - Rodolphe Paternostre (BIM): de wetgeving over preventie en afvalsortering in het Brussels Gewest (en de toekomstige evoluties) - Martin Neys (UCM): het principe van 'eco-bewustzijn' als hulp bij afvalpreventie - Mélanie Coppens (RDC Environnement): vergelijkende studie over het gebruik van verschillende soorten drinkbekers tijdens evenementen - Frank Dingemans (Ecofest/Couleur Café): ervaringen en praktijken tijdens Couleur Café over preventie en afvalsortering
Stadsontwikkeling
Documentatie

Brussels Studies | Nummer 72: De rol van tijdelijk gebruik in de stedelijke (her)ontwikkeling:
 Brusselse voorbeelden

Nummer 72 van het tijdschrift Brussels Studies beschrijft hoe in het lopende onderzoek ‘The role of temporary use of waiting spaces in urban (re)development’ wordt onderzocht of tijdelijk gebruik van 'nutteloze' ruimte (die wacht op de realisatie van ruimtelijke projecten) kan bijdragen tot de ontwikkeling van meer hedendaagse, flexibele en spontane manier van ruimtelijke ontwikkeling. Meer specifiek worden 10 case studies beschreven aan de hand waarvan de huidige situatie en de bestaande mogelijkheden met betrekking tot tijdelijk gebruik in de concrete context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden onderzocht.
Stadsontwikkeling
Documentatie

Knack | De kanaalzone: therapie tegen stadskanker. 'Deze verpauperde wijken zijn de toekomst van Brussel'

Knack (4 september 2013) heeft een artikel gewijd aan de evolutie van de Kanaalzone. Aan het woord komen VUB-onderzoekster Sofie Vermeulen en Platform Kanal-initiatiefnemer en architect Marcel Rijdams. Op het einde van het artikel wordt ook aandacht besteed aan de toekomst en het 'richtplan' van stadsplanner Alexandre Chemetoff.In het artikel wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Gentrification & Upward Social Mobility' die Sofie Vermeulen en Eric Corijn geschreven hebben voor de publicatie The Brussels Reader. A Small World City. BKO/RAB hebben ook twee hoofdstukken geschreven: The Cultural Sector Facing Urban Challenges(Geert Cochez, Leen De Spiegelaere & Veerle Vanderleen) en The Performing Arts Scene (Leen De Spiegelaere, Sophie Alexandre & Hannelore Smits). Meer info over de publicatie vind je hier >>>
Stadsontwikkeling
25 26 27 28 29 30 31