Thema: Stadsontwikkeling

Brussel is een stad in constante beweging. Het moeras aan de Zenne dat uitgroeide tot hoofdstad van Europa, blijft dagelijks evolueren en ontwikkelen. Het Brussels Gewest schakelt heel wat middelen in om deze evoluties op te volgen en te ondersteunen, zoals tijdelijke wijkcontracten, renovatieprojecten, prioritaire zones, ... 
RAB/BKO is overtuigd dat de culturele sector een belangrijke rol kan spelen in dergelijke ontwikkelingsprocessen, via de inplanting van culturele infrastructuren, de aandacht voor kunst in de publieke ruimte of de deelname aan participatieve trajecten.
RAB/BKO wil de culturele spelers zoveel mogelijk betrekken bij projecten rond stadsontwikkeling en hun stem laten horen, en dit doet onder andere door samenwerking met het BPB (Brussels Planningsbureau).

Documentatie

BRAL, Architecture Workroom Brussel & Bond Beter Leefmilieu | Publicatie: Productive BXL. Hoe kunnen Brussel en de rand gedeelde winsten boeken?

Productive BXL is een intensief traject dat begin 2014 werd opgezet door BRAL, en Bond Beter Leefmilieu en op zoek ging naar antwoorden op de vraag: Hoe maak je van Brussel en haar hinterland opnieuw een productieve metropool? Samen met een brede groep ontwerpers en experten van onder meer werkgeversorganisaties en vakbonden is onderzoek gevoerd naar nieuwe perspectieven voor een duurzame economie in Brussel en de Vlaamse rand. Het sluitstuk van dit uniek intergewestelijk project is een mooi vormgegeven brochure PRODUCTIVE BXL waar aan de hand van buitenlandse voorbeelden 6 concrete aanbevelingen worden uitgewerkt en waarin nieuw kaartmateriaal van de metropool Brussel wordt voorgesteld.
Stadsontwikkeling
Documentatie

Brussels Academy & BKO/RAB | Verslag | Les: Sinds Brussel 2000: de culturele sector en de stedelijke uitdagingen | 7 november 2014

Brussels Academy en BKO/RAB hebben in een lessenreeks een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de kunstensector in Brussel sinds de jaren 70 en het culturele landschap dat dit opleverde. De vijfde les, op vrijdag 7 november 2014, ging over de stedelijke uitdagingen voor de Brusselse culturele sector na Brussel 2000.De presentatie die BKO/RAB er gaven kan je hieronder downloaden.
Stadsontwikkeling
23 24 25 26 27 28 29 30 31