Thema: Stadsontwikkeling

Brussel is een stad in constante beweging. Het moeras aan de Zenne dat uitgroeide tot hoofdstad van Europa, blijft dagelijks evolueren en ontwikkelen. Het Brussels Gewest schakelt heel wat middelen in om deze evoluties op te volgen en te ondersteunen, zoals tijdelijke wijkcontracten, renovatieprojecten, prioritaire zones, ... 
RAB/BKO is overtuigd dat de culturele sector een belangrijke rol kan spelen in dergelijke ontwikkelingsprocessen, via de inplanting van culturele infrastructuren, de aandacht voor kunst in de publieke ruimte of de deelname aan participatieve trajecten.
RAB/BKO wil de culturele spelers zoveel mogelijk betrekken bij projecten rond stadsontwikkeling en hun stem laten horen, en dit doet onder andere door samenwerking met het BPB (Brussels Planningsbureau).

Documentatie

Brussels Academy & BKO/RAB | Verslag | Les: Sinds Brussel 2000: de culturele sector en de stedelijke uitdagingen | 7 november 2014

Brussels Academy en BKO/RAB hebben in een lessenreeks een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de kunstensector in Brussel sinds de jaren 70 en het culturele landschap dat dit opleverde. De vijfde les, op vrijdag 7 november 2014, ging over de stedelijke uitdagingen voor de Brusselse culturele sector na Brussel 2000.De presentatie die BKO/RAB er gaven kan je hieronder downloaden.
Artistieke & culturele sector Stadsontwikkeling
Documentatie

Trends | Dossier: Waarom onze hoofdstad Brussel niet werkt

Trends heeft een volledig dossier gewijd aan Brussel. Het artikel 'Waarom onze hoofdstad Brussel niet werkt' kan je online lezen. Daarin heeft de auteur het onder andere over de manier waarop naar Brussel gekeken wordt, het beleid in Brussel, economie, onderwijs, opleiding en cultuur.Hieronder het citaat over cultuur in Brussel:Kenmerkend is hoe het Brussels Gewest geen geïntegreerd cultuurbeleid kan voeren. Cultuur zit versnipperd over de Vlaamse en Franstalige Gemeenschappen, en de federale overheid, bevoegd voor bijvoorbeeld Bozar. Daardoor kunnen nieuwe culturele initiatieven zich moeilijker ontplooien of bestendigen.
Stadsontwikkeling
22 23 24 25 26 27 28 29 30