Thema: Stadsontwikkeling

Brussel is een stad in constante beweging. Het moeras aan de Zenne dat uitgroeide tot hoofdstad van Europa, blijft dagelijks evolueren en ontwikkelen. Het Brussels Gewest schakelt heel wat middelen in om deze evoluties op te volgen en te ondersteunen, zoals tijdelijke wijkcontracten, renovatieprojecten, prioritaire zones, ... 
RAB/BKO is overtuigd dat de culturele sector een belangrijke rol kan spelen in dergelijke ontwikkelingsprocessen, via de inplanting van culturele infrastructuren, de aandacht voor kunst in de publieke ruimte of de deelname aan participatieve trajecten.
RAB/BKO wil de culturele spelers zoveel mogelijk betrekken bij projecten rond stadsontwikkeling en hun stem laten horen, en dit doet onder andere door samenwerking met het BPB (Brussels Planningsbureau).

Documentatie

Contretype | Publicatie: Bruxelles à l'infini

Tijdens meer dan vijftien jaar residenties, heeft Contretype de kans geboden aan 34 heel verschillende fotografen om in Brussel te werken, uit te drukken op welke manier de stad hen inspireert, maar ook welk deel van hun eigen wereld ze hebben kunnen gebruiken in de stad. Op die manier laten de residenties een beeld zien van de hedendaagse fotografie.In de publicatie 'Bruxelles à l'infini' worden die beelden samen gebracht. Meer info >>>Tijdens de zomermaanden loopt in de Centrale for Contemporary Art de tentoonstelling 'Brussels Unlimited', met een aantal foto's die ook in het boek staan.
Stadsontwikkeling
Documentatie

Brussels Studies | BSI Synthesenota: Het hoger onderwijs en Brussel

Deze synthesenota van het Brussels Studies Institute is de allereerste poging tot nog toe om een panoramisch overzicht te geven van de rol en het belang van de instellingen voor het hoger onderwijs (IHO) in Brussel, hun wisselwerking met de stad en de stedelijke ontwikkeling.Deze synthesenota bestaat uit drie afzonderlijke delen. Het eerste deel schetst het Belgische institutionele en politieke kader waarbinnen de instellingen voor hoger onderwijs in Brussel functioneren. Het tweede deel bespreekt een reeks vaststellingen. Het derde deel snijdt enkele grote uitdagingen en debatten aan, gerelateerd aan de instellingen voor hoger onderwijs in Brussel.De synthesenota kan je hier downloaden >>>
Stadsontwikkeling
Documentatie

CO2logic & BIM | Presentaties Rondetafel Preventie en afvalsortering

Op 29 oktober 2013 organiseerden CO2logic en BIM een rondetafel voor evenementorganisatoren, waarop het thema van preventie en afvalsortering behandeld werd. De presentaties van de sprekers waren de volgende: - Rodolphe Paternostre (BIM): de wetgeving over preventie en afvalsortering in het Brussels Gewest (en de toekomstige evoluties) - Martin Neys (UCM): het principe van 'eco-bewustzijn' als hulp bij afvalpreventie - Mélanie Coppens (RDC Environnement): vergelijkende studie over het gebruik van verschillende soorten drinkbekers tijdens evenementen - Frank Dingemans (Ecofest/Couleur Café): ervaringen en praktijken tijdens Couleur Café over preventie en afvalsortering
Stadsontwikkeling
17 18 19 20 21 22 23 24