Thema: Stadsontwikkeling

Brussel is een stad in constante beweging. Het moeras aan de Zenne dat uitgroeide tot hoofdstad van Europa, blijft dagelijks evolueren en ontwikkelen. Het Brussels Gewest schakelt heel wat middelen in om deze evoluties op te volgen en te ondersteunen, zoals tijdelijke wijkcontracten, renovatieprojecten, prioritaire zones, ... 
RAB/BKO is overtuigd dat de culturele sector een belangrijke rol kan spelen in dergelijke ontwikkelingsprocessen, via de inplanting van culturele infrastructuren, de aandacht voor kunst in de publieke ruimte of de deelname aan participatieve trajecten.
RAB/BKO wil de culturele spelers zoveel mogelijk betrekken bij projecten rond stadsontwikkeling en hun stem laten horen, en dit doet onder andere door samenwerking met het BPB (Brussels Planningsbureau).

Documentatie

micm-arc | BOEK: "L’entrée en ville: aménager, expérimenter, représenter" (T. Debroux, Y. Vanhaelen & J. le Maire)

Twaalf bijdragen over de ‘aankomst in een stad’ vanuit een historisch perspectief. De bijdragen gaan enerzijds over de ruimtelijke en anderzijds over de unieke, stedelijke ervaring die dat met zich meebrengt. De auteurs zijn sociologen, architecteh, kunstwetenschappers en benaderen het thema vanuit een veelheid aan perspectieven. [artikel in het Frans]
Stadsontwikkeling
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24