Thema: Stadsontwikkeling

Brussel is een stad in constante beweging. Het moeras aan de Zenne dat uitgroeide tot hoofdstad van Europa, blijft dagelijks evolueren en ontwikkelen. Het Brussels Gewest schakelt heel wat middelen in om deze evoluties op te volgen en te ondersteunen, zoals tijdelijke wijkcontracten, renovatieprojecten, prioritaire zones, ... 
RAB/BKO is overtuigd dat de culturele sector een belangrijke rol kan spelen in dergelijke ontwikkelingsprocessen, via de inplanting van culturele infrastructuren, de aandacht voor kunst in de publieke ruimte of de deelname aan participatieve trajecten.
RAB/BKO wil de culturele spelers zoveel mogelijk betrekken bij projecten rond stadsontwikkeling en hun stem laten horen, en dit doet onder andere door samenwerking met het BPB (Brussels Planningsbureau).

Documentatie

Burgerkabinet Brussel | Conclusies

Op 27 oktober 2017 werden de resultaten van het Burgerkabinet Brussel voorgesteld. Het gaat om een bevragingsronde die door de ministers Sven Gatz en Rachid Madrane werd georganiseerd. Via een Nederlandstalig en Franstalig online platform en door middel van mini-burgerkabinetten en tafelgesprekken werd gepeild naar standpunten over Brussel, werden ideeën bijeengebracht en werden aanbevelingen voor het beleid geformuleerd. 
Stadsontwikkeling
Documentatie

Brussels Studies Institute | Van “grote voetgangerszone” tot stadsproject: troeven en uitdagingen voor het Brusselse stadscentrum

De nieuwe voetgangerszone is één van de belangrijkste stadsprojecten in het Brusselse stadscentrum van de afgelopen decennia. De impact van dit project zal groot zijn op verschillende niveau’s. Recente gegevens en analyses zijn echter vaak gefragmenteerd, onbestaand, of onvoldoende toegankelijk voor alle betrokken actoren. Toch slaagt een kwaliteitsvol stadsproject pas wanneer deze kennis wordt gebundeld en gedeeld, maar ook besluitvorming ondersteunt. Daarom volgt het BSI - Brussels Centre Observatory (BSI-BCO) dit project van nabij op.
Stadsontwikkeling
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19