Thema: Stadsontwikkeling

Brussel is een stad in constante beweging. Het moeras aan de Zenne dat uitgroeide tot hoofdstad van Europa, blijft dagelijks evolueren en ontwikkelen. Het Brussels Gewest schakelt heel wat middelen in om deze evoluties op te volgen en te ondersteunen, zoals tijdelijke wijkcontracten, renovatieprojecten, prioritaire zones, ... 
RAB/BKO is overtuigd dat de culturele sector een belangrijke rol kan spelen in dergelijke ontwikkelingsprocessen, via de inplanting van culturele infrastructuren, de aandacht voor kunst in de publieke ruimte of de deelname aan participatieve trajecten.
RAB/BKO wil de culturele spelers zoveel mogelijk betrekken bij projecten rond stadsontwikkeling en hun stem laten horen, en dit doet onder andere door samenwerking met het BPB (Brussels Planningsbureau).

27 feb.

VOLZET | RAB/BKO & Lasso/Move It Kanal | Directieoverleg: Session/-ie KANAL (Citroën)

[VOLZET] RAB/BKO en Lasso / Move It Kanal nodigen jullie van harte uit op het Directieoverleg ‘SESSION/-IE KANAL’ op dinsdag 27 februari, van 9.00u tot 13.00u in La Raffinerie (Charleroi Danse). Ter informatie : een werkonderbreking op het spoor is gepland (van maandag 26 februari, 22 uur tot 27 februari hetzelfde uur). Neem dus de nodige voorzorgsmaatregelen indien u met de trein komt. 
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling
Vacature

RAB/BKO, CBM-BMR, La Concertation | Projectverantwoordelijke ‘Prospectie culturele toekomst van Brussel’.

Eind 2016 kondigde de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort aan dat Brussel zich kandidaat ging stellen om Culturele Europese Hoofdstad te worden in 2030. Deze kandidatuur moet Brussel in staat stellen om in samenwerking met de sector een gedeelde visie te ontwikkelen rond cultuur in Brussel. De Minister-President wil in nauwe samenwerking met de actoren op het terrein, het Brusselse middenveld en de andere beleidsactoren, nu een traject aanvatten die de culturele dynamiek en creativiteit van de hoofdstad (internationaal) in de verf zetten. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, zijn de culturele netwerken op zoek naar een project-verantwoordelijke ‘Prospectie culturele toekomst van Brussel’.
Artistieke & culturele sector Beleid Stadsontwikkeling
1 2 3 4 5 6