Thema: Samenwerking

Vaak staan mensen versteld hoeveel ze kunnen leren door in contact komen met een andere cultuur, visie of levensstijl. Samenwerking, dialoog, openheid en de uitwisseling van kennis zijn zeer belangrijk in een superdiverse en uitdagende stad als Brussel. 

Daarbovenop is het de kerntaak van een netwerk als RAB/BKO om uitwisseling te stimuleren. RAB/BKO zet samenwerking eerst en vooral centraal in haar eigen organisaties: de 2 netwerken zijn nog steeds twee aparte structuren, maar werken tegenwoordig bijna volledig samen. RAB/BKO probeert daarnaast samenwerking te stimuleren tussen de leden onderling, maar ook tussen de culturele sector en de andere sectoren, en met het beleid. En dit op alle mogelijke vlakken: over de Belgische taalbarrières en beleidsinstanties heen, tussen kunstdisciplines, generaties, gemeenschappen…

Documentatie

Staten-Generaal van Brussel

In oktober 2008 ging het Platform van start met de opstelling van een Staten-Generaal van Brussel, een nooit geziene mobilisering binnen het Brusselse middenveld, dat zich verenigde in een breed platform. Een zes maanden durend traject van overleg, reflectie en publiek debat, waar meer dan honderd wetenschappers aan meewerkten en waar meer dan duizend verschillende verenigingen, federaties en organisaties bij betrokken waren. Op 13 oktober 2008 werd het initiatief gelanceerd. Het eigenlijke proces opende op 7 november 2008 met een persconferentie in Brussel Congres en werd officieel gelanceerd met een groots evenement in de Beursschouwburg op 10 januari 2009.
Samenwerking Stadsontwikkeling
Documentatie

RAB/BKO | Samenwerking: Platform van de Brusselse civiele maatschappij

In februari 2008 zag een nieuw initiatief het licht: een Platform van de Brusselse civiele maatschappij / Plate-forme de la société civile bruxelloise. Dit platform verenigt een aantal maatschappelijke sectoren om er voor te zorgen dat de Brusselse civiele maatschappij ook een stem heeft in het huidige institutionele debat en de toekomst van Brussel: de vakbonden (ACV, ABVV + FGTB, CSC), de economische sector (BECI = Brusselse kamer van koophandel), de leefmilieusector (BRAL + InterEnvironnement Bruxelles), de culturele sector (BKO + RAB) en een aantal burgerbewegingen (Aula Magna, Manifesto, BruXsel.org). In het kader van de nieuwe regeringsvorming hebben deze organisaties samen een tekst opgesteld over hun eisen voor Brussel.
Samenwerking
1 2 3 4 5 6