Thema: Samenwerking

Vaak staan mensen versteld hoeveel ze kunnen leren door in contact komen met een andere cultuur, visie of levensstijl. Samenwerking, dialoog, openheid en de uitwisseling van kennis zijn zeer belangrijk in een superdiverse en uitdagende stad als Brussel. 

Daarbovenop is het de kerntaak van een netwerk als RAB/BKO om uitwisseling te stimuleren. RAB/BKO zet samenwerking eerst en vooral centraal in haar eigen organisaties: de 2 netwerken zijn nog steeds twee aparte structuren, maar werken tegenwoordig bijna volledig samen. RAB/BKO probeert daarnaast samenwerking te stimuleren tussen de leden onderling, maar ook tussen de culturele sector en de andere sectoren, en met het beleid. En dit op alle mogelijke vlakken: over de Belgische taalbarrières en beleidsinstanties heen, tussen kunstdisciplines, generaties, gemeenschappen…

Documentatie

RAB/BKO | Samenwerking: Platform van de Brusselse civiele maatschappij

In februari 2008 zag een nieuw initiatief het licht: een Platform van de Brusselse civiele maatschappij / Plate-forme de la société civile bruxelloise. Dit platform verenigt een aantal maatschappelijke sectoren om er voor te zorgen dat de Brusselse civiele maatschappij ook een stem heeft in het huidige institutionele debat en de toekomst van Brussel: de vakbonden (ACV, ABVV + FGTB, CSC), de economische sector (BECI = Brusselse kamer van koophandel), de leefmilieusector (BRAL + InterEnvironnement Bruxelles), de culturele sector (BKO + RAB) en een aantal burgerbewegingen (Aula Magna, Manifesto, BruXsel.org). In het kader van de nieuwe regeringsvorming hebben deze organisaties samen een tekst opgesteld over hun eisen voor Brussel.
Samenwerking
Documentatie

RAB/BKO | Samenwerkingsovereenkomst tussen de Franstalige, Nederlandstalige en meertalige kunstenorganisaties in Brussel (23 februari 2007)

De kunstensector in Brussel heeft zichzelf in september 2006 in een enquête (zie onderaan) grondig bevraagd over de gewenste samenwerking tussen Franstalige, Nederlandstalige en meertalige kunstenorganisaties in Brussel. Met name de vraag hoe de kunstenorganisaties zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen om deze samenwerking te stimuleren en meer zichtbaar te maken heeft geleid tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst dat ondertekend werd op 23 februari 2007 op het Muntplein.
Samenwerking
14 15 16 17 18 19