Thema: Samenwerking

Vaak staan mensen versteld hoeveel ze kunnen leren door in contact komen met een andere cultuur, visie of levensstijl. Samenwerking, dialoog, openheid en de uitwisseling van kennis zijn zeer belangrijk in een superdiverse en uitdagende stad als Brussel. 

Daarbovenop is het de kerntaak van een netwerk als RAB/BKO om uitwisseling te stimuleren. RAB/BKO zet samenwerking eerst en vooral centraal in haar eigen organisaties: de 2 netwerken zijn nog steeds twee aparte structuren, maar werken tegenwoordig bijna volledig samen. RAB/BKO probeert daarnaast samenwerking te stimuleren tussen de leden onderling, maar ook tussen de culturele sector en de andere sectoren, en met het beleid. En dit op alle mogelijke vlakken: over de Belgische taalbarrières en beleidsinstanties heen, tussen kunstdisciplines, generaties, gemeenschappen…

Oproep

Statiegeldalliantie | Call to action

De afgelopen 1,5 jaar hebben de 932 organisaties, bedrijven en lokale overheden die zijn aangesloten bij de Statiegeldalliantie hun stem laten horen voor statiegeld. Mede daardoor staat statiegeld in zowel België als Nederland nu hoog op de politieke agenda en zijn er stappen in de goede richting gezet. Toch is vooralsnog geen gehoor gegeven aan de vraag van de Statiegeldalliantie om definitief statiegeld op álle PET-flessen en blikjes in te voeren. Daarom blijft er noodzaak om deze oproep te versterken.
Duurzaamheid Samenwerking
1 2 3 4 5 6