Thema: Publiekswerking

Zonder publiek geen kunst of cultuur. Zoveel mogelijk mensen laten meegenieten of actief betrekken bij het Brusselse culturele aanbod, dat is wat de meeste culturele instellingen graag willen. En dan liefst zo’n divers mogelijk publiek. De meeste actoren zoeken naar allerlei manieren om dat te verwezenlijken. Veel van die initiatieven vallen onder de noemers ‘participatie’ en ‘cultuurbemiddeling’. 

RAB/BKO wil de aandacht voor cultuurbemiddeling binnen de artistieke organisaties vergroten en de kennisuitwisseling hieromtrent stimuleren, en doet dit in nauwe samenwerking met heel wat partnerorganisaties zoals: Lasso, Article 27, Concertation des Centres Culturels Bruxellois of Cultuurcentrum Brussel.

Documentatie

FWB | Objectif plumes, het nieuwe portaal gewijd aan de Franstalige Belgische literatuur

Objectif plume, op 4 maart ingehuldigd ter gelegenheid van de opening van de Foire du livre, beschouwt zich als een echte revolutie binnen de literaire sector. Vanaf nu zullen literatuurliefhebbers gemakkelijk toegang hebben tot inhoudsverwijzingen naar romans, essays, strips, kinderliteratuur, poëzie en kortverhalen van Waalse en Brusselse auteurs.
Artistieke & culturele sector Communicatie Publiekswerking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11