Thema: Publiekswerking

Zonder publiek geen kunst of cultuur. Zoveel mogelijk mensen laten meegenieten of actief betrekken bij het Brusselse culturele aanbod, dat is wat de meeste culturele instellingen graag willen. En dan liefst zo’n divers mogelijk publiek. De meeste actoren zoeken naar allerlei manieren om dat te verwezenlijken. Veel van die initiatieven vallen onder de noemers ‘participatie’ en ‘cultuurbemiddeling’. 

RAB/BKO wil de aandacht voor cultuurbemiddeling binnen de artistieke organisaties vergroten en de kennisuitwisseling hieromtrent stimuleren, en doet dit in nauwe samenwerking met heel wat partnerorganisaties zoals: Lasso, Article 27, Concertation des Centres Culturels Bruxellois of Cultuurcentrum Brussel.

Opleidingen

Fédération Wallonie-Bruxelles | Opleidingen in artistieke en culturele publiekswerking

Ben je een kunstenaar.ares, animator.rice of cultureel manager? Wil je je animatievaardigheden met het publiek verder ontwikkelen of meer te weten komen over de verschillende artistieke vormen om je workshops te animeren? Fédération Wallonie-Bruxelles stelt je een reeks opleidingen rond artistieke en culturele publiekswerking voor.
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Publiekswerking
Documentatie

Article 27 | Réseau en réflexion #6 - Opkomen voor de waardigheid van allen door kunst en cultuur

In 'Réseau en Réflexion' Nr 6, met de titel "Culture pour toutes et tous à Bruxelles. Lutter contre la précarité par la médiation culturelle" ["Cultuur voor iedereen in Brussel. De strijd tegen armoede door culturele publiekswerking"], stelt Article 27 een gemeenschappelijke denkoefening voor, samen met de culturele en sociale partners, het publiek en de kunstenaars.  
Artistieke & culturele sector Publiekswerking
1 2 3 4 5 6 7 8