Thema: Publiekswerking

Zonder publiek geen kunst of cultuur. Zoveel mogelijk mensen laten meegenieten of actief betrekken bij het Brusselse culturele aanbod, dat is wat de meeste culturele instellingen graag willen. En dan liefst zo’n divers mogelijk publiek. De meeste actoren zoeken naar allerlei manieren om dat te verwezenlijken. Veel van die initiatieven vallen onder de noemers ‘participatie’ en ‘cultuurbemiddeling’. 

RAB/BKO wil de aandacht voor cultuurbemiddeling binnen de artistieke organisaties vergroten en de kennisuitwisseling hieromtrent stimuleren, en doet dit in nauwe samenwerking met heel wat partnerorganisaties zoals: Lasso, Article 27, Concertation des Centres Culturels Bruxellois of Cultuurcentrum Brussel.

06 jun.

Lasso & JES | Inspiratiemoment 'Kinderen Baas'

JES en Lasso werkten sinds 2015 samen met een werkgroep van zowel cultuur- als jeugdorganisaties de krijtlijnen uit voor participatieve trajecten tussen de beide sectoren. Vanaf oktober 2016 gingen diverse samenwerkingstrajecten van start, onder de noemer Kinderen Baas. De ervaringen van het experimentele project 'Kinderen Baas, participatieve trajecten tussen jeugd & cultuur' willen ze graag met jullie delen op het 'Inspiratiemoment Kinderen Baas' op dinsdag 6 juni 2017 van 14:00 tot 16:30 in ARGOS.
Publiekswerking Samenwerking
Documentatie

OPC Grenoble | L'Observatoire n°49: Droits culturels - controverses et horizons d'action

Met dit dossier wil l'Observatoire zoveel mogelijk theoretische, politieke en historische kennis verzamelen over les droits culturels (een concept dat in het cultuurbeleid van Frankrijk veel wordt gebruikt, en is gebaseerd op het 'Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten'). Daarnaast presenteren ze ook verschillende voorbeelden en visies op het thema, komende van politiekers, filosofen, politicologen, juristen en verantwoordelijken in de culturele sector. [artikel in het Frans]
Artistieke & culturele sector Beleid Publiekswerking
6 7 8 9 10 11 12 13 14