Thema: Publiekswerking

Zonder publiek geen kunst of cultuur. Zoveel mogelijk mensen laten meegenieten of actief betrekken bij het Brusselse culturele aanbod, dat is wat de meeste culturele instellingen graag willen. En dan liefst zo’n divers mogelijk publiek. De meeste actoren zoeken naar allerlei manieren om dat te verwezenlijken. Veel van die initiatieven vallen onder de noemers ‘participatie’ en ‘cultuurbemiddeling’. 

RAB/BKO wil de aandacht voor cultuurbemiddeling binnen de artistieke organisaties vergroten en de kennisuitwisseling hieromtrent stimuleren, en doet dit in nauwe samenwerking met heel wat partnerorganisaties zoals: Lasso, Article 27, Concertation des Centres Culturels Bruxellois of Cultuurcentrum Brussel.

Documentatie

Lasso & Article 27 | Reflectie op de sociale rol van culturele organisaties

Op 14 september 2017 openden RAB/BKO het culturele seizoen met een overleg voor de directies van de Brusselse kunstensector. In de vernieuwde zaal van De Munt kregen tientallen sprekers het podium om gedurende 4 minuten een oproep, project of een idee te delen met de directies van meer dan 100 Brusselse cultuurorganisaties. Article 27 Bruxelles en Lasso bundelden de krachten met een oproep aan de directies voor meer aandacht voor de sociale rol van hun organisatie en de specifieke functie van de publiekswerker. De volledige tekst van de speech van Laurence Adam (Article 27 Bruxelles) en Anja Van Roy (Lasso) vinden jullie hieronder terug. 
Artistieke & culturele sector Diversiteit Publiekswerking
Documentatie

BeauxArts | Reflectie over de evolutie van musea

Zijn musea, ooit opgericht als broodnodige en onmisbare instellingen, vandaag helemaal voorbij gestreefd door de technologische en maatschappelijke evoluties? Deze vraag stelde socioloog Serge Chaumier tijdens een symposium in Genève naar aanleiding van de tentoonstelling "Musées du XXIe siècle". Zijn reflectie werd samengevat in het artikel "Vers la fin du musée?". [artikel in het Frans]
Citroën Culturele infrastructuur Publiekswerking
06 jun.

Lasso & JES | Inspiratiemoment 'Kinderen Baas'

JES en Lasso werkten sinds 2015 samen met een werkgroep van zowel cultuur- als jeugdorganisaties de krijtlijnen uit voor participatieve trajecten tussen de beide sectoren. Vanaf oktober 2016 gingen diverse samenwerkingstrajecten van start, onder de noemer Kinderen Baas. De ervaringen van het experimentele project 'Kinderen Baas, participatieve trajecten tussen jeugd & cultuur' willen ze graag met jullie delen op het 'Inspiratiemoment Kinderen Baas' op dinsdag 6 juni 2017 van 14:00 tot 16:30 in ARGOS.
Publiekswerking Samenwerking
5 6 7 8 9 10 11 12 13