Thema: Europa

Europa in Brussel: de Europese aanwezigheid in Brussel is een niet te onderschatten factor die het (culturele) leven in de stad bepaalt, maar die vaak nog te weinig verbinding vertoont met het stadsleven van de Brusselaar. Dit uit zich zowel op geografisch gebied in de Europese wijk, als op demografisch vlak waarbij de ‘expat-gemeenschap’ en de andere gemeenschappen weinig kruisen. 

Op beide vlakken willen RAB/BKO meer uitwisseling en connectie stimuleren via het betrekken van de culturele sector. Hiervoor wordt samengewerkt met partnerorganisaties zoals Equama vzw, Fonds Europese Wijk, Brussels for Europe, etc. 

Brussel in Europa: de uitstraling van Brussel binnen Europa is niet altijd positief en ook hier kan de culturele sector een belangrijke rol spelen. RAB/BKO willen hieraan meewerken en willen het imago van Brussel, als laboratorium voor een toekomstig Europa, mee ondersteunen.

Documentatie

RAB/BKO | Benelux Innovators Group (2010-2011)

RAB (met steun en medewerking van BKO) was partner in het Cultural Leadership International– projet (CLI) van de British Council. Dit project verenigt culturele operatoren uit dertig landen in Europa, Noord-Afrika, het Midden Oosten en Noord-Amerika. In de periode 2010-2011 werd de Benelux Innovators Groupopgericht en werden er drie ontmoetingen georganiseerd tussen culturele professionals van het vasteland en Groot-Brittannië.
Europa
4 5 6 7 8 9