Thema: Europa

Europa in Brussel: de Europese aanwezigheid in Brussel is een niet te onderschatten factor die het (culturele) leven in de stad bepaalt, maar die vaak nog te weinig verbinding vertoont met het stadsleven van de Brusselaar. Dit uit zich zowel op geografisch gebied in de Europese wijk, als op demografisch vlak waarbij de ‘expat-gemeenschap’ en de andere gemeenschappen weinig kruisen. 

Op beide vlakken willen RAB/BKO meer uitwisseling en connectie stimuleren via het betrekken van de culturele sector. Hiervoor wordt samengewerkt met partnerorganisaties zoals Equama vzw, Fonds Europese Wijk, Brussels for Europe, etc. 

Brussel in Europa: de uitstraling van Brussel binnen Europa is niet altijd positief en ook hier kan de culturele sector een belangrijke rol spelen. RAB/BKO willen hieraan meewerken en willen het imago van Brussel, als laboratorium voor een toekomstig Europa, mee ondersteunen.

Documentatie

UCL | Publicatie: European Law and Cultural Policies

Dit werk, gecoördineerd door Céline Romainville, onderzoekt kritisch de manieren waarop de Europese Unie cultuur behandelt et die integreert in het geheel van haar werking. De doelstellingen, aard, draagwijdte en impact van die procedures worden beschreven, toegelicht en geëvalueerd. Op die manier wordt duidelijk gemaakt in welke mate het Europees recht de verschillende dimensies van cultuurbeleid en cultuur begrijpt, respecteert, beschermt en promoot.
Europa
Documentatie

Brussels Studies | Nummer 81: Concurrentievermogen van Brussel in het Europees onderzoek

Welke plek neemt Brussel in de Europese onderzoeksgeografie in? Brussel wordt algemeen erkend als de hoofdstad van de Europese Unie, maar vooral vanwege haar politiek-bestuurlijke functies. Omdat onderzoek fundamenteel is in een ‘kenniseconomie’, toont dit artikel de prestaties van Brussel in termen van deelname aan O&O-projecten in de EU. De conclusies wijzen op een dubbele rol voor Brussel: i) de Belgische actoren presteren goed in de competitie om O&O-calls; ii) EU-gerelateerde actoren dragen bij door de oprichting van onderzoeksnetwerken, die van Brussel de ‘hoofdstad van de Europese onderzoeksgeografie’ maken. De analyse is gebaseerd op een innovatieve databank van deelnames aan Framework Programme-projecten van 1999 tot 2010.
Economie Europa
3 4 5 6 7 8 9