Thema: Economie

De huidige economische crisis en besparingen zijn slechts een aanleiding om het economisch denken in de culturele sector te stimuleren, en aandacht te besteden aan de socio-economische impact van de sector. Brussel kent een bloeiende creatieve industrie (mode, design, architectuur, ...) maar er is weinig samenwerking en uitwisseling met de gesubsidieerde culturele sector. 

De culturele sector is nog steeds grotendeels afhankelijk van subsidies door de overheid. Aangezien er steeds meer wordt bespaard en veel instellingen en gezelschappen hun subsidies zien krimpen, ziet de sector zich verplicht tot nadenken over de toekomst en - vooral - andere financieringsmogelijkheden

RAB/BKO proberen de samenwerking en uitwisseling tussen de creatieve sectoren te stimuleren en gezamenlijke uitdagingen (zoals tewerkstelling of ondernemerschap) aan te kaarten.

21 jun.

RAB/BKO, Brussels Academy, Fox in the City & Bozar | Rethinking Brussels

Nadat de coronacrisis het Brusselse culturele leven meer dan een jaar in de koelkast zette, nodigen RAB/BKO, Brussels Academy, Fox in the City en Bozar kunstenaars, onderzoekers, experten, verenigingen en culturele spelers uit om samen opnieuw bruggen te slaan in het weide veld van de Brusselse kunsten en cultuur. De gratis bijeenkomst vindt plaats op maandag 21 juni, om 19u in de Bozar.
Artistieke & culturele sector Beleid Communicatie Culturele infrastructuur Diversiteit Duurzaamheid Economie Publiekswerking Samenwerking Covid-19
Documentatie

Idea Consult | Studie 'De sector van creatieve en culturele bedrijven in het BHG' (2011)

In opdracht van de Brusselse Kamer van de Middenstand, analyseerde Idea Consult de sector van creatieve en culturele bedrijven in Brussel. De studie geeft een„status questionis‟ van de implementatie van het Europees Groenboek, de resultaten van een behoeftenanalyse en een reeks beleidsaanbevelingen. Deze studie werd aan pers en publiek voorgesteld op dinsdag 20 december 2011 in La Raffinerie, in samenwerking met BKO/RAB.
Economie
1