Thema: Economie

De huidige economische crisis en besparingen zijn slechts een aanleiding om het economisch denken in de culturele sector te stimuleren, en aandacht te besteden aan de socio-economische impact van de sector. Brussel kent een bloeiende creatieve industrie (mode, design, architectuur, ...) maar er is weinig samenwerking en uitwisseling met de gesubsidieerde culturele sector. 

De culturele sector is nog steeds grotendeels afhankelijk van subsidies door de overheid. Aangezien er steeds meer wordt bespaard en veel instellingen en gezelschappen hun subsidies zien krimpen, ziet de sector zich verplicht tot nadenken over de toekomst en - vooral - andere financieringsmogelijkheden

RAB/BKO proberen de samenwerking en uitwisseling tussen de creatieve sectoren te stimuleren en gezamenlijke uitdagingen (zoals tewerkstelling of ondernemerschap) aan te kaarten.

Documentatie

Brussels Studies | Nummer 81: Concurrentievermogen van Brussel in het Europees onderzoek

Welke plek neemt Brussel in de Europese onderzoeksgeografie in? Brussel wordt algemeen erkend als de hoofdstad van de Europese Unie, maar vooral vanwege haar politiek-bestuurlijke functies. Omdat onderzoek fundamenteel is in een ‘kenniseconomie’, toont dit artikel de prestaties van Brussel in termen van deelname aan O&O-projecten in de EU. De conclusies wijzen op een dubbele rol voor Brussel: i) de Belgische actoren presteren goed in de competitie om O&O-calls; ii) EU-gerelateerde actoren dragen bij door de oprichting van onderzoeksnetwerken, die van Brussel de ‘hoofdstad van de Europese onderzoeksgeografie’ maken. De analyse is gebaseerd op een innovatieve databank van deelnames aan Framework Programme-projecten van 1999 tot 2010.
Economie Europa
Documentatie

Idea Consult | Studie 'De sector van creatieve en culturele bedrijven in het BHG' (2011)

In opdracht van de Brusselse Kamer van de Middenstand, analyseerde Idea Consult de sector van creatieve en culturele bedrijven in Brussel. De studie geeft een„status questionis‟ van de implementatie van het Europees Groenboek, de resultaten van een behoeftenanalyse en een reeks beleidsaanbevelingen. Deze studie werd aan pers en publiek voorgesteld op dinsdag 20 december 2011 in La Raffinerie, in samenwerking met BKO/RAB.
Economie
5 6 7 8 9 10