Thema: Energie & duurzaamheid

RAB/BKO wil een actieve partner zijn in de hoogst urgente ecologische transitie. Het vraagstuk van de stijgende kosten voor energie en de acute problemen waar ook de sector zich mee geconfronteerd ziet, staan bovenaan de actuele agenda. 


Binnen een brede coalitie van gesprekspartners houden we de vinger dicht aan de pols, zorgen we voor korte communicatielijnen naar de politiek wanneer het gaat over het ontwikkelen en uitrollen van (steun)maatregelen. We hebben daarbij ook oog voor het perspectief van kunstenaars, en streven naar een zo breed mogelijk maatschappelijk vernetwerking, waardoor maatregelen en acties zo goed mogelijk op de reële noden aansluiten. 

Het overleg in de werkgroep Duurzaamheid richt zich enerzijds op de verwachtingen naar de politiek toe, maar stuurt ook aan op de coördinatie van maatregelen die wij zelf in de hand kunnen nemen: hergebruik stimuleren, ruimten en materiaal mutualiseren, mobiliteit herdenken.

1 2 3