Thema: Communicatie

Cultuurcommunicatie in Brussel is - net zoals het cultuurbeleid - erg versnipperd en vooralsnog ontbreekt elke strategie om die snippers samen te voegen. De Brusselse cultuursector mist een gecoördineerde aanpak van zijn cultuurcommunicatie en -uitstraling

Sinds de publicatie van het Cultuurplan voor Brussel (en al veel langer), pleiten RAB/BKO voor een betere cultuurcommunicatie en -promotie in Brussel. Naast het streven naar één performant en flexibel invoersysteem voor alle culturele activiteiten, beseffen de netwerken ook dat een reflectie nodig is over een gezamenlijke, meertalige cultuurcommunicatie van het volledige culturele aanbod in Brussel

Sinds 2010 wordt er nauw samengewerkt met visit.brussels wat betreft cultuurcommunicatie en -toerisme (zie ook thema 'Toerisme' >>>). Jaarlijks organiseren de netwerken overlegmomenten voor de communicatieverantwoordelijken uit de culturele sector.

Documentatie

BKO/RAB | Persbericht (14/10/2015) | Merk te koop: "Agenda"

Op 13 oktober ll. onthulde de Raad van Bestuur van de vzw Vlaams-Brusselse Media het nieuwe toekomstplan. Alle media opereren vanaf april 2016 onder één merk ‘Bruzz’.  Agenda Magazine houdt op te bestaan onder zijn huidige vorm en zal deel uitmaken van een breder wekelijks magazine. Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) betreuren het verlies van een specifiek cultuurmagazine en eveneens van het merk Agenda. Ze roepen de overheden op om van de nood een deugd te maken en samen na te denken over een sterk en helder concept voor Brusselse cultuurcommunicatie en – marketing.
Communicatie
Documentatie

Culture & Démocratie | Publicatie: 20 ans de réflexions. Une histoire de mots en actions et d’actions mises en mots

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van Culture & Démocratie, brengt de organisatie een publicatie uit waarin het een aantal amenbrengt die in de loop van die twintig jaar belangrijk zijn gebleken. Daarin wordt de evolutie die de organisatie sinds de oprichting doorlopen heeft duidelijk gemaakt.De publicatie '20 ans de réflexions. Une histoire de mots en actions et d’actions mises en mots' 
Communicatie
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12