Thema: Communicatie

Cultuurcommunicatie in Brussel is - net zoals het cultuurbeleid - erg versnipperd en vooralsnog ontbreekt elke strategie om die snippers samen te voegen. De Brusselse cultuursector mist een gecoördineerde aanpak van zijn cultuurcommunicatie en -uitstraling

Sinds de publicatie van het Cultuurplan voor Brussel (en al veel langer), pleiten RAB/BKO voor een betere cultuurcommunicatie en -promotie in Brussel. Naast het streven naar één performant en flexibel invoersysteem voor alle culturele activiteiten, beseffen de netwerken ook dat een reflectie nodig is over een gezamenlijke, meertalige cultuurcommunicatie van het volledige culturele aanbod in Brussel

Sinds 2010 wordt er nauw samengewerkt met visit.brussels wat betreft cultuurcommunicatie en -toerisme (zie ook thema 'Toerisme' >>>). Jaarlijks organiseren de netwerken overlegmomenten voor de communicatieverantwoordelijken uit de culturele sector.

Documentatie

BKO/RAB | Communicatieoverleg # 2 op 18 februari 2014 | Verslag

Op dinsdag 18 februari 2014 organiseerden BKO/RAB voor de tweede keer een Communicatieoverleg, voor de communicatiemedewerkers van de lidorganisaties.Begin september 2013 hebben in Brussel twee nieuwe organisaties de deuren geopend: Muntpunt enPointCulture Bruxelles. Deze twee organisaties, die zich voorheen vooral richtten op het uitlenen van materialen (de ene als bibliotheek, de andere als mediatheek), hebben vier maanden geleden een andere wending genomen, zowel op vlak van infrastructuur als qua missie. Het was ons vrij snel duidelijk dat er gelijkenissen en overeenkomsten zijn tussen de twee, vooral wat betreft hun rol binnen communicatie en publieksbemiddeling.
Communicatie
Documentatie

BKO/RAB | Artistsinbrussels-overleg # 2 op 12 december 2013 | Verslag

Op donderdag 12 december 2013 vond het tweede BKO/RAB artistsinbrussels-overleg plaats. Het vertrekpunt van deze vergadering was het onderzoeksrapport dat Linda Suy opgesteld heeft naar aanleiding van gesprekken met organisaties die deelgenomen hebben aan Open House. Op basis van de ideeën en suggesties die daarin naar voor gekomen zijn, hebben de deelnemers bekeken welkeconcrete acties in de toekomst kunnen ondernomen worden.Download hieronder het verslag van het artistsinbrussels-overleg # 2.
Communicatie
Documentatie

Publicatie | The Brussels Reader

The Brussels Reader: 400 pagina's vol inzichten over Brussel, bijeengepend door de beste experten over Brussel: Eric Corijn, Christian Vandermotten, Philippe Van Parijs, Tim Cassiers, Claire Billen, Roel Jacobs, Caroline Van Wynsberghe, Eefje Vloeberghs, Sofie Vermeulen, Christian Kesteloot, Sarah Levy, Joachim Declerck, Roeland Dudal, Andrea Rea, Geert Cochez, Leen De Spiegelaere, Sophie Alexandre, Veerle Vanderleen, Gawan Fagard, Ann De Cannière, Yves Rouyet en Marie-Laure Roggemans. Een must voor iedereen die gefascineerd is door, betrokken is bij of geïnteresseerd is in de kleine wereldstad en hoofdstad van Europa in wording. Twee hoofdstukken (The cultural sector facing urban challenges & The performing arts scene) zijn geschreven door BKO/RAB (Geert Cochez, Leen De Spiegelaere, Veerle Vanderleen, Sophie Alexandre & Hannelore Smits). Tijdelijk aanbod: koop The Brussels Reader via BKO en betaal € 25 (incl. verzendingskosten) in plaats van € 29,95. Stuur een mail naar leen@brusselskunstenoverleg.be met het gewenste aantal exemplaren en wij sturen je het boek (en de factuur).
Communicatie
8 9 10 11 12 13 14