Thema: Communicatie

Cultuurcommunicatie in Brussel is - net zoals het cultuurbeleid - erg versnipperd en vooralsnog ontbreekt elke strategie om die snippers samen te voegen. De Brusselse cultuursector mist een gecoördineerde aanpak van zijn cultuurcommunicatie en -uitstraling

Sinds de publicatie van het Cultuurplan voor Brussel (en al veel langer), pleiten RAB/BKO voor een betere cultuurcommunicatie en -promotie in Brussel. Naast het streven naar één performant en flexibel invoersysteem voor alle culturele activiteiten, beseffen de netwerken ook dat een reflectie nodig is over een gezamenlijke, meertalige cultuurcommunicatie van het volledige culturele aanbod in Brussel

Sinds 2010 wordt er nauw samengewerkt met visit.brussels wat betreft cultuurcommunicatie en -toerisme (zie ook thema 'Toerisme' >>>). Jaarlijks organiseren de netwerken overlegmomenten voor de communicatieverantwoordelijken uit de culturele sector.

Documentatie

Publicatie | The Brussels Reader

The Brussels Reader: 400 pagina's vol inzichten over Brussel, bijeengepend door de beste experten over Brussel: Eric Corijn, Christian Vandermotten, Philippe Van Parijs, Tim Cassiers, Claire Billen, Roel Jacobs, Caroline Van Wynsberghe, Eefje Vloeberghs, Sofie Vermeulen, Christian Kesteloot, Sarah Levy, Joachim Declerck, Roeland Dudal, Andrea Rea, Geert Cochez, Leen De Spiegelaere, Sophie Alexandre, Veerle Vanderleen, Gawan Fagard, Ann De Cannière, Yves Rouyet en Marie-Laure Roggemans. Een must voor iedereen die gefascineerd is door, betrokken is bij of geïnteresseerd is in de kleine wereldstad en hoofdstad van Europa in wording. Twee hoofdstukken (The cultural sector facing urban challenges & The performing arts scene) zijn geschreven door BKO/RAB (Geert Cochez, Leen De Spiegelaere, Veerle Vanderleen, Sophie Alexandre & Hannelore Smits). Tijdelijk aanbod: koop The Brussels Reader via BKO en betaal € 25 (incl. verzendingskosten) in plaats van € 29,95. Stuur een mail naar leen@brusselskunstenoverleg.be met het gewenste aantal exemplaren en wij sturen je het boek (en de factuur).
Communicatie
Documentatie

Lalibre.be | Tom Lanoye : De Wever et sa revanche contre les artistes et la gauche

In een interview naar aanleiding van zijn recente succes in de Franstalige wereld gaat auteur Tom Lanoye in La Libre in op het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Hij vernoemt het samenwerkingsakkoord van minister Schauvliege en minister Laanan, en bekritiseert het ook omdat het te weinig op binnenlandse samenwerking gericht is, en hij zoekt mogelijkheden om de banden tussen het noorden en het zuiden van België te verstevigen.
Communicatie
Documentatie

Zomer in Brussel (2003 - 2004)

Met een werkgroep werd nagegaan om in de zomerperiode een aanvullend cultureel programma op poten te zetten en/of een gezamenlijke promotie van de zomerevenementen te realiseren. Het idee ontstond uit de vaststelling dat tijdens de zomermaanden heel wat culturele infrastructuur ongebruikt blijft, en dat het bestaande cultuuraanbod tijdens deze periode (zomerfestivals, etc) aan slagkracht verliest omdat er geen gezamenlijk project is dat dit aanbod een gezicht geeft. Uiteindelijk werd, in samenwerking met Brussel Deze Week/ Agenda, de Zomeragenda gepubliceerd.
Communicatie Toerisme
8 9 10 11 12 13