Thema: Beleid

RAB/BKO neemt actief deel aan het debat over de toekomst en de ambities van Brussel. De complexe Belgische politieke staatsstructuur zorgt in Brussel voor een erg versnipperd beleid dat voor heel wat uitdagingen staat, ook in de culturele sector. Maar Brussel is veel meer dan een gebied waar twee Belgische gemeenschappen samenwonen; het is een internationale Europese hoofdstad met veel verschillende gemeenschappen die elk (hun) cultuur met zich meedragen. 

Enerzijds ijveren de netwerken voor een cultuurbeleid op maat van Brussel waarin samenwerking een sleutelbegrip is. Acties zoals het Cultuurplan voor Brussel of de Samenwerkingsovereenkomst zetten dit in de verf. Anderzijds kijken RAB/BKO ook over de grenzen van de eigen sector heen en vertolken ze de stem van de culturele sector binnen het Brusselse middenveld. Sinds de laatste federale en regionale verkiezingen, zijn de contacten van RAB/BKO met het beleid enorm toegenomen en deze tendens zet zich verder. RAB/BKO wordt door verschillende overheden ingeroepen als expert in en contactpunt voor de hele culturele sector in Brussel.

Documentatie

Publicatie: De waarde van cultuur

Wat levert dat eigenlijk op, investeren in cultuur? Over die vraag woeden soms hevige debatten, waarbij voor-­ en tegenstanders van een actief cultuurbeleid soms positie innemen op basis van weinig onderbouwde aannames pro en contra. Er is dus dringend nood aan objectivering. Om die reden brachten een vijftien­tal actoren uit de kunsten, het erfgoedveld en de sociaal­culturele sector het nodige budget samen voor een collectieve onderzoeksopdracht, met steun van de Vlaamse overheid.
Beleid
Documentatie

deBuren & VTi | Onder 4 Ogen: ontmoetingen tussen politici en kunstenaars

Vlaams-Nederlands huis deBuren en het Vlaams Theaterinstituut brengen in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei het project 'Onder 4 Ogen', een reeks van 15 ontmoetingen tussen politici en kunstenaars, een uitnodiging om elkaars werk, inspiratie en wijsheden te verkennen. Ze nodigden politici uit van alle Vlaamse partijen die vandaag het beleid uitmaken maar die niet actief zijn in het cultuurbeleid. De match-making met de kunstenaars uit diverse artistieke disciplines hielden ze in eigen handen.
Beleid
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66