Thema: Beleid

RAB/BKO neemt actief deel aan het debat over de toekomst en de ambities van Brussel. De complexe Belgische politieke staatsstructuur zorgt in Brussel voor een erg versnipperd beleid dat voor heel wat uitdagingen staat, ook in de culturele sector. Maar Brussel is veel meer dan een gebied waar twee Belgische gemeenschappen samenwonen; het is een internationale Europese hoofdstad met veel verschillende gemeenschappen die elk (hun) cultuur met zich meedragen. 

Enerzijds ijveren de netwerken voor een cultuurbeleid op maat van Brussel waarin samenwerking een sleutelbegrip is. Acties zoals het Cultuurplan voor Brussel of de Samenwerkingsovereenkomst zetten dit in de verf. Anderzijds kijken RAB/BKO ook over de grenzen van de eigen sector heen en vertolken ze de stem van de culturele sector binnen het Brusselse middenveld. Sinds de laatste federale en regionale verkiezingen, zijn de contacten van RAB/BKO met het beleid enorm toegenomen en deze tendens zet zich verder. RAB/BKO wordt door verschillende overheden ingeroepen als expert in en contactpunt voor de hele culturele sector in Brussel.

Documentatie

Culture & Démocratie | Publicatie: Neuf essentiels pour comprendre les "droits culturels" et le droit de participer à la vie culturelle

Van bij de oprichting van Culture & Démocratie, in 1994, wilde de organisatie cultuur promoten als een democratische waarde. Culture & Démocratie is doorheen de jaren geëvolueerd en richt zich nu vooral op het recht op te participeren aan het culturele leven.Neuf essentiels pour comprendre les « droits culturels » et le droit de participer à la vie culturelle, geschreven door Céline Romainville is een publicatie die aansluit bij die evolutie in de ideeën en acties die Culture & Démocratie al twintig jaar ontwikkelt.
Beleid
Documentatie

Kunstendecreet | Subsidiebeslissingen tweejarige aanvragen 2015-2016

Op 4 april heeft de Vlaamse Regering het voorstel van minister Joke Schauvliege goedgekeurd voor de tweejarige subsidiëring van organisaties binnen het Kunstendecreet. Deze subsidieronde 2015-2016 voor tweejarige aanvragen is de laatste meerjarige toekenning op basis van het huidige aflopende Kunstendecreet. Daarna treedt het nieuwe Kunstendecreet in werking.  Op deze pagina vind je welke BKO-leden en andere Brusselse organisaties een tweejarige subsidie krijgen.
Beleid
Documentatie

Publicatie: De waarde van cultuur

Wat levert dat eigenlijk op, investeren in cultuur? Over die vraag woeden soms hevige debatten, waarbij voor-­ en tegenstanders van een actief cultuurbeleid soms positie innemen op basis van weinig onderbouwde aannames pro en contra. Er is dus dringend nood aan objectivering. Om die reden brachten een vijftien­tal actoren uit de kunsten, het erfgoedveld en de sociaal­culturele sector het nodige budget samen voor een collectieve onderzoeksopdracht, met steun van de Vlaamse overheid.
Beleid
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65