Thema: Beleid

RAB/BKO neemt actief deel aan het debat over de toekomst en de ambities van Brussel. De complexe Belgische politieke staatsstructuur zorgt in Brussel voor een erg versnipperd beleid dat voor heel wat uitdagingen staat, ook in de culturele sector. Maar Brussel is veel meer dan een gebied waar twee Belgische gemeenschappen samenwonen; het is een internationale Europese hoofdstad met veel verschillende gemeenschappen die elk (hun) cultuur met zich meedragen. 

Enerzijds ijveren de netwerken voor een cultuurbeleid op maat van Brussel waarin samenwerking een sleutelbegrip is. Acties zoals het Cultuurplan voor Brussel of de Samenwerkingsovereenkomst zetten dit in de verf. Anderzijds kijken RAB/BKO ook over de grenzen van de eigen sector heen en vertolken ze de stem van de culturele sector binnen het Brusselse middenveld. Sinds de laatste federale en regionale verkiezingen, zijn de contacten van RAB/BKO met het beleid enorm toegenomen en deze tendens zet zich verder. RAB/BKO wordt door verschillende overheden ingeroepen als expert in en contactpunt voor de hele culturele sector in Brussel.

Documentatie

De Munt | Gevolgen van de besparingen: 16 jobs en dans verdwijnen (update 20 januari)

Na de aankondiging van de besparingen door de federale regering, is het duidelijk geworden welke impact die zullen hebben op De Munt. Op een totaal van 32 miljoen euro, moet De Munt 1,4 miljoen besparen. Zestien jobs verdwijnen en de samenwerking met Rosas en andere externe partners wordt stopgezet. Daardoor zal er minder dans te zien zijn in De Munt en worden er geen barokopera's meer getoond. Ook het aantal opera's dat per seizoen getoond wordt, wordt noodgedwongen teruggeschroefd.
Beleid Tewerkstelling
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57