Thema: Beleid

RAB/BKO neemt actief deel aan het debat over de toekomst en de ambities van Brussel. De complexe Belgische politieke staatsstructuur zorgt in Brussel voor een erg versnipperd beleid dat voor heel wat uitdagingen staat, ook in de culturele sector. Maar Brussel is veel meer dan een gebied waar twee Belgische gemeenschappen samenwonen; het is een internationale Europese hoofdstad met veel verschillende gemeenschappen die elk (hun) cultuur met zich meedragen. 

Enerzijds ijveren de netwerken voor een cultuurbeleid op maat van Brussel waarin samenwerking een sleutelbegrip is. Acties zoals het Cultuurplan voor Brussel of de Samenwerkingsovereenkomst zetten dit in de verf. Anderzijds kijken RAB/BKO ook over de grenzen van de eigen sector heen en vertolken ze de stem van de culturele sector binnen het Brusselse middenveld. Sinds de laatste federale en regionale verkiezingen, zijn de contacten van RAB/BKO met het beleid enorm toegenomen en deze tendens zet zich verder. RAB/BKO wordt door verschillende overheden ingeroepen als expert in en contactpunt voor de hele culturele sector in Brussel.

Documentatie

VGC | Bespreking input VGC voor Visienota Cultuur Sven Gatz

Op 1 april werd in de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van de Raad van de VGC de input van de VGC voor de Visienota van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz besproken. Collegelid Pascal Smet werd er geïnterpelleerd door Annemie Maes (Groen), Paul Delva (CD&V) en Cieltje Van Achter (N-VA), leden van de commissie.Het volledige verslag van deze vergadering en de bijdrage van de VGC aan de visienota kan je onderaan deze pagina downloaden.Over de verschuiving van het cultuurbeleid naar het Brussels niveau, zoals verschenen is op brusselnieuws.be, zegt Smet het volgende:
Beleid
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50